Zasadnutia Rady

2023

2023-09-27
PROGRAM ZOZNAM ZÁVEROV ZVUKOVÝ ZÁZNAM MATERIÁLY ZÁPISNICA
Zoznam záverov, materiály k jednotlivým bodom a zvukový záznam zo zasadnutia sú zverejňované spravidla v deň zasadnutia Rady po jeho skončení, zápisnica najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia zasadnutia.

2022

2022-12-21
Zoznam záverov, materiály k jednotlivým bodom a zvukový záznam zo zasadnutia sú zverejňované spravidla v deň zasadnutia Rady po jeho skončení, zápisnica najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia zasadnutia.
2022-08-31
PROGRAM ZOZNAM ZÁVEROV ZVUKOVÝ ZÁZNAM MATERIÁLY ZÁPISNICA