Globálne internetové fórum na boj proti terorizmu (GIFCT)

Globálne internetové fórum na boj proti terorizmu (GIFCT) je iniciatíva internetového priemyslu na zdieľanie informácií a technológií na automatizované moderovanie obsahu. Iniciatívu založili v roku 2017 spoločnosti Facebook (neskôr Meta), Google/YouTube, Microsoft a Twitter. Od roku 2019 funguje ako samostatná nevládna organizácia. Cieľom GIFCT je zabrániť teroristom a násilným extrémistom zneužívať digitálne platformy. V júli 2020 zriadilo fórum viaceré pracovné skupiny, ktoré spájajú odborníkov z rôznych sektorov, geografických oblastí a disciplín. Ich výstupy umožňujú GIFCT poskytovať usmernenia a riešenia technologickým spoločnostiam a expertom v oblasti boja proti terorizmu a extrémizmu. Rada pre mediálne služby je od jesene 2022 súčasťou Pracovnej skupiny pre reakcie na incidenty (Incident Response Working Group, IRWG). IRWG pracuje na budovaní hodnotiacich rámcov primárne v otázkach definície teroristického alebo násilného extrémistického útoku, ako aj v definovaní, čo v týchto súvislostiach znamená teroristický a násilný extrémistický obsah.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30