26.04.2023 | Zasadnutie RpMS č. 8/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00118 zo dňa 7. 12. 2022
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: SUB FM s. r. o. 
číslo licencie: R/149

4
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00480
Vysielateľ: Rádio Mária Slovensko s.r.o. 
číslo licencie: R/148

5
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 3. 2023 (pdf)
6
Rôzne (pdf)

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

7
Udelenia autorizácií poskytovania na základe § 230 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00524 zo dňa 27. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o. 
číslo autorizácie:

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00560 zo dňa 16. 1. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. 
číslo autorizácie:

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00654 zo dňa 6. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 
číslo autorizácie:

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00655 zo dňa 1. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Green Oak, s. r. o. 
číslo autorizácie:

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00656 zo dňa 1. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: ALBI, s.r.o. 
číslo autorizácie:

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00658 zo dňa 2. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: 3 KREATIV STUDIO s.r.o. 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00660 zo dňa 9. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: MILSY a.s. 
číslo autorizácie:

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00662 zo dňa 10. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: SANOM, s.r.o. 
číslo autorizácie:

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: 833/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 503/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) a § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nikdy ťa neopustím 21. - 24. časť/ 5. a 6. 4. 2018/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/7

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00103 zo dňa 9. 11. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00056)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: To je vražda, napísala/6. 9. 2022/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/109

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00113 zo dňa 23. 11. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00051)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tvoja tvár znie povedome/4. 9. 2022/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00012 zo dňa 21. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00143)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Riskuj!/7. 10. 2022/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00107 zo dňa 9. 11. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00086)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) a § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/21. 9. 2022/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00126 zo dňa 21. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. AO-RPMS/2022/00280)
(vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Predmet monitoringu/Subjekt: príspevok „Juraj († 19) zanechal list na rozlúčku: Čo podľa odborníkov hovoria o vrahovi zo Zámockej jeho posledné slová?“/cas.sk
ÚK: FPD Media, a.s.

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00216
(na vysielanie programovej služby DAJTO zo dňa 29. 1. 2023/hlasitosť)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/47

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00235
(na vysielanie programovej služby Trnavské Rádio zo dňa 1. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 84, § 90 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Trnavská produkčná s.r.o. 
číslo licencie: R/132

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00252
(na vysielanie programov Televízne noviny zo dňa 11. 2. 2023 a Noviny TV JOJ zo dňa 12. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17
MAC TV s.r.o. TD/15

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00279
(na vysielanie programu V politike zo dňa 19. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00280
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 19. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00281
(na vysielanie programu Iveta 8. epizóda zo dňa 19. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00282
(na vysielanie programu Sexy 40 zo dňa 19. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

29
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00401
(na vysielanie programu Reportéri z dní 25. 4. 2022 a 7. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00447
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 26. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c), § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

31
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00448
(na vysielanie programu Pozrime sa na to zo dňa 24. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

32
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00455
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 15. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00458
(na vysielanie programu Metro dnes z dní 24., 25. 11. 2022 a 23. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: City TV, s.r.o. 
číslo licencie: TD/143

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00493
(na vysielanie reklamného oznamu Tipos zo dňa 4. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 78 písm. a), § 82 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/7

35
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. AO-RPMS/2023/00588
(2 komentáre pod príspevkom na službe Instagram)
Služba: Instagram
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

36
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. AO-RPMS/2023/00589
(Príspevok na službe Twitter)
Služba: Twitter
Subjekt: TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby