Výročné správy

Výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti je Rada pre mediálne služby povinná predkladať Národnej rade Slovenskej republiky do 90 dní po skončení kalendárneho roka. Výročnú správu predkladá Rade na schválenie riaditeľ, prerokúva a schvaľuje ju Rada.

Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie za príslušný kalendárny rok o činnosti regulátora, o stave vysielania a retransmisie, o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a o poskytovaní platforiem na zdieľanie videí.

Výročná správa za rok 2023 je dostupná tu.

Výročná správa za rok 2022 je dostupná tu.

Výročné správy za predošlé roky sú dostupné tu.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30