Senáty Rady

Rada rozhoduje v senáte

  • v správnom konaní v prvom stupni vo veciach dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa zákona o mediálnych službách,
  • o podnetoch na preverenie porušenia zákona o mediálnych službách,
  • o podnetoch týkajúcich sa nelegálneho obsahu,
  • o námietkach vo veciach zápisu do evidencie,
  • vo veciach určených štatútom regulátora.

Senát je zložený z troch členov rady. Rada je schopná uznášať sa v senáte len za prítomnosti všetkých jeho členov. Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas najmenej dvoch jeho členov.

Zloženie senátov od 13. 3. 2024:

Senát 1: Anikó Dušíková (predsedníčka senátu), Ivan Bindas, Marta Danielová

Senát 2: Pavel Izrael (predseda senátu), Andrea Cox, Katarína Začková

Senát 3: senát aktuálne nezložený 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30