25.10.2023 | Zasadnutie RpMS č. 19/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00896 zo dňa 24. 5. 2023
(vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie)
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o. 
číslo licencie: AR/13-L

3
Odvolanie proti rozhodnutiu Rady č. RP/1/2023 (pdf)

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AR/17
ÚP: 10:00 hod.

4
Informácie o uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
5
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2023 (pdf)
6
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00788 zo dňa 26. 4. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00216)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teória veľkého tresku/29. 1. 2023/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AR/19
ÚP: 10:10 hod.

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00983 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Spolok ANIMA Társaság

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00985 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: ENGO, s.r.o.

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00789 zo dňa 26. 4. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. AO-RPMS/2023/00588)
(vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Predmet monitoringu/Subjekt: komentáre používateľov denisboldizsar a petis.jasko/Instagram
ÚK: Meta Platforms Ireland Limited

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00790 zo dňa 26. 4. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. AO-RPMS/2023/00589)
(vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Predmet monitoringu/Subjekt: komentár používateľa Martin dostupného na https://twitter.com/frano_sk/status/1538789396551434240/X
ÚK: TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

12
Vrátenie poplatku za autorizáciu poskytovania (pdf)

Subjekt: Terapia pre život, s. r. o.

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00506
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: POKOJ & RP 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01178
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: Best FM Media spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AR/15

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01194
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol s r. o. 
číslo autorizácie: AT/17, AT/18, AT/19, AT/20 a AT/21

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01252
Žiadosť o zmenu autorizácie vysielania
ÚK: IFC MEDIA, s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/100, AT/101, AT/102, AT/103, AT/104

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01194
Oznámenie o zmene autorizácie poskytovania
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol s r. o. 
číslo autorizácie: AP/3, AP/4, AP/5

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01031
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: touchIT, s.r.o. 
číslo autorizácie:

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01115
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: KALUMA Media, s. r. o. 
číslo autorizácie:

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01126
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
číslo autorizácie:

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01130
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Pierre Baguette s.r.o. 
číslo autorizácie:

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01095
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 21. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01105
(na vysielanie reklamného oznamu Zbojnícka, Fortuna zo dňa 25. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 76, § 78, § 80 písm. a), § 82 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01106
(na vysielanie reklamného oznamu Magnesia zo dňa 25. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01116
(na vysielanie komunikátu Nerozhoduj za mňa zo dňa 2. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01097
(na vysielanie programovej služby Rádio Kiks, Rádio Kiks – Rock Music, Rádio Kiks Big 80s, Rádio Kiks – 1989 z dní 31. 7., 8. 8., 9. 8. a 11. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: M PROGRESS LTD

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01098
(na vysielanie programovej služby Radio Garage zo dňa 26. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: 3K Media spol. s r.o.

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01099
(na vysielanie programovej služby Rádio Impuls zo dňa 3. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Cavallo Production s. r. o.

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01100
(na vysielanie programovej služby Rádia Pohoda a Rádio Pohoda 2 z dní 1. a 2. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio POHODA s.r.o.

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01101
(na vysielanie programovej služby Rádio Infovojna zo dňa 27. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: INFO VOJNA o. z.

31
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01102
(na vysielanie programovej služby Slobodný vysielač zo dňa 28. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o.z.

32
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01103
(na vysielanie programovej služby Radio Truck zo dňa 10. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Radio Truck - O.Z. ICEPO

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01119
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 7. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01134
(na vysielanie programu Skutočné príbehy/Čert nikdy nespí/Šikana/Láska na zabitie zo dňa 4. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

35
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01152
(na vysielanie programu Čítanie zo zahraničnej tlače zo dňa 16. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

36
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01168
(elektronický programový sprievodca - Baywatch zo dňa 18. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
Číslo autorizácie: AT/10

37
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01170
(na vysielanie reklamného oznamu Slovak Telekom Wow Wi-Fi zo dňa 28. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 78 písm. a), b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/12

38
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

AO-RPMS/2023/01223 zaevidovaný dňa 21. 9. 2023
článok na webovom portáli www.pravda.sk
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: OUR MEDIA SR a.s.

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - Odvolanie proti rozhodnutiu Rady č. RP/1/2023 - MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
10:10 hod. - REO-RPMS/2023/00788 - MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

 

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby