31.08.2022 | Zasadnutie RpMS č. 2/2022

Program
1
Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Rady pre mediálne služby
2
Schválenie organizačného poriadku Rady pre mediálne služby
3
Projekt diskusných programov vysielateľa C.E.N. s.r.o. počas volebnej kampane podľa § 11a ods. 6 zákona č. 181/2014 Z. z.
4
Zasielanie materiálov na zasadnutia Rady pre mediálne služby v novom režime
5
Rôzne

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu