09.11.2022 | Zasadnutie RpMS č. 7/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: 50/SKL/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 467/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022 a §
31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: L-MEDIA s. r. o.                                                                            číslo licencie: R/107, RD/30
ÚP: 10:30 hod.

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: 54/SKL/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 620/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                                                                                      číslo licencie: R/113

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: 55/SKL/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 455/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022, § 24 ods. 7
zákona č. 220/2007 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: Kabeltelsat s.r.o.                                                                                 číslo licencie: RD/254

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: 227/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(sťažnosti č. 5719/414-2013, č. 5719/415-2013 a č. 5719/416-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Bajan rozhoduje
o projekte brata/22. 10. 2013/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                číslo licencie: T/41, TD/17

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: 468/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 236/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/ 20.3.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona                  číslo licencie: TD/1

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: 52/SKO/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 634/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného
do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Debata na telefón /10. 4. 2022/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o.                                                                                    číslo licencie: R/115
ÚP: 10:00 hod.

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: 51/SKO/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 456/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Bez servítky/21. 2. 2022/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                         číslo licencie: TD/15

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00171 zo dňa 13. 10. 2022
Žiadosť o odňatie frekvencií
ÚK: Rádio Vlna, s.r.o.                                                                                    číslo licencie: R/117

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00174 zo dňa 10. 10. 2022
Žiadosť o odňatie frekvencií
ÚK: Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                             číslo licencie: R/148

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00010
(na vysielanie programu Toskánska vášeň 2. séria, 6. časť zo dňa 18. 08. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                                                        číslo licencie: TD/1

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00019
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 8. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                                                      číslo licencie: TD/1

13
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00050
(na vysielanie programu Udeľovanie štátnych cien J. M. Hurbana zo dňa 01. 09. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                                                     číslo licencie: TD/1

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00056
(na vysielanie programu To je vražda, napísala epizóda Vražda v elektrické katedrále zo dňa 06. 09. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: TD/109

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00058
(na vysielanie programu Láska na chate 2. epizóda zo dňa 31.8.2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: TD/15

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00066
(na vysielanie programovej služby DAJTO zo dňa 08. 09. 2022)
(vo veci možného porušenia § 84 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                             číslo licencie: TD/47

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00067
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 10. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: TD/15

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00068
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 11. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: TD/14

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00071
(na vysielanie Rozhlasu a televízia Slovenska)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00075
(na vysielanie programu Láska na chate 8. epizóda zo dňa 14. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                              číslo licencie: TD/15

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00086
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. a 21. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c), § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: TD/17

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00088
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                              číslo licencie: TD/17

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00182, č. PGO-RPMS/2022/00204
(na vysielanie programov Prvé televízne noviny zo dňa 13. 10. 2022 a Teleráno zo dňa 14. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                               číslo licencie: TD/17

24
Preverenie podnetu, kontrolný monitoring (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00192
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00196
(monitorované dni: 13. - 20. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie:                       TD/1, TD/3
                 MAC TV s.r.o.                                                                       TD/15, TD/257
                 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       TD/17
                 C.E.N. s.r.o.                                                                           TD/14

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00202
(rozhovor s M. Kotlebom a J. Krajčíkom Tragická udalosť ktorá sa udiala 12. októbra 2022 pred
podnikom Tepláreň v Bratislave na Zámockej ul.)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1, § 25, § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: www.youtube.com
              www.radiokompas.sk
              www.facebook.com

26
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00189
(na Štúdio Orwell - Tragická udalosť, ktorá sa udiala 12. októbra 2022 pred podnikom Tepláreň v
Bratislave na Zámockej ul. zo dňa 18. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: YouTube
Facebook

27
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00198
(na šírenie dokumentu na platforme Twitter zo dňa 16. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

28
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00199
(na šírenie dokumentu na obsahovej službe corrupt.org)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Corrupt.org

29
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. AO-RPMS/2022/00220
(Predmet monitoringu: príspevok „EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) zo
Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!“)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Topky.sk

30
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO/2022/00119
(na inzerát na platforme Bazoš)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Bazoš

31
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00122
(na príspevok/komentár na platforme Facebook zo dňa 30. 09. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

32
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00110 zo dňa 14. 9. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: DCZ PRODUCTION s.r.o.                                                                 číslo licencie: TD/218

33
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00111 zo dňa 16. 9. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: Dr. FM, s.r.o.                                                                                         číslo licencie: R/146

34
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00112 zo dňa 16. 9. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                                            číslo licencie: R/112, RD/27

35
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00113 zo dňa 16. 9. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                                              číslo licencie: R/105, RD/32

36
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00114 zo dňa 23. 9. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: seven media s.r.o.                                                                                  číslo licencie: TD/52

37
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00118 zo dňa 16. 9. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: TELECOM TKR s.r.o.                                                                           číslo licencie: TD/188

38
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00149 zo dňa 30. 9. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie
ÚK: Homayer tv1, spol s r.o.                                                                    číslo licencie: TKR/344

39
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00150 zo dňa 30. 9. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: TKR/321

40
Rôzne (pdf)

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – SK č. 52/SKO/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022 – FRONTINUS s.r.o.
10:30 hod. – SK č. 50/SKL/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022 – L-MEDIA s. r. o.

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby