28.11.2022 | Mimoriadne zasadnutie RpMS č. 9/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Priama voľba Riaditeľa Rady pre mediálne služby

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby