Vysielanie

Dôležité upozornenie:

  1. Podľa § 158 zákona č. 264/2022 Z. z. musí byť každý žiadateľ o autorizáciu vysielania zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
  2. Podľa § 190 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. licenciu (tzn. frekvenciu na účely vysielania rozhlasovej programovej služby analógovým terestriálnym vysielaním) možno udeliť len osobe, ktorá je držiteľom autorizácie vysielania.

 

  • Žiadosť o udelenie autorizácie vysielania – právnická osoba
  • Žiadosť o udelenie autorizácie vysielania – fyzická osoba
  • Žiadosť o udelenie licencie – len rozhlasoví vysielatelia

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2