Čo je kódex samoregulačného orgánu

Prostredníctvom kódexu presadzovaného samoregulačným orgánom a evidovaného Radou pre mediálne služby v evidencii alebo zverejneného Európskou komisiou sa môže uskutočňovať výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona o mediálnych službách.

Za kódex sa považuje aj taký samoregulačný systém pravidiel, ktorý upravuje správanie sa v oblasti poskytovania obsahových služieb nad rámec povinností podľa zákona o mediálnych službách, ak reguluje osobu, oblasť, činnosť alebo obsahovú službu v pôsobnosti zákona o mediálnych službách, najmä nevhodnú mediálnu komerčnú komunikáciu, ktorá

  • sa týka alkoholických nápojov alebo
  • sprevádza programy určené pre deti alebo sa v takých nachádza, a ktorá sa týka potravín a nápojov obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča.
     

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30