24.01.2024 | Zasadnutie RpMS č. 2/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2023 (pdf)
3
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0038/SKL/2024
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: infopark, s.r.o. 
číslo autorizácie:

5
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0024/SO/2024
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

6
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0025/SO/2024
(na vysielanie programu Správy :24 zo dňa 28. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

7
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0026/SO/2024
(na vysielanie programu Žurnál zo dňa 4. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

8
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0032/SO/2024
(na vysielanie programu O permoníkovi zo dňa 17. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Marek Petráš 
číslo autorizácie: AR/38

9
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01309
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 4. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

10
Preverenie podnetov na nelegálny obsah (pdf)

Podnety č. AO-RPMS/2023/01431, AO-RPMS/2023/01432
(video na platforme Instagram/TikTok)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt/Služba: Meta/Instagram, ByteDance/TikTok

11
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/01320
(príspevky na platforme Instagram)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt/Služba: Meta/Instagram

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby