Členstvo v platforme

Členmi platformy sú organizácie a inštitúcie, ako aj odborníčky a odborníci, ktorí sú aktívni v oblasti mediálnej gramotnosti na Slovensku. Členstvo v platforme je bezplatné.

Členstvo je podmienené:

  • vyplnením prihlášky, v ktorej je zdôvodnený záujem a uvedený charakter skúsenosti v oblasti mediálnej gramotnosti,
  • prihlásením sa k hodnotám a cieľom platformy,
  • prezentáciou aktivít pred členmi platformy. 

Od členov platformy sa očakáva:

  • zdieľanie svojich skúseností, aktivít a informácií súvisiacich s mediálnou gramotnosťou s ostatnými členmi, 
  • zapojenie sa do kampaní a aktivít na podporu zvyšovania úrovne mediálnej gramotnosti na Slovensku realizovaných platformou.

Organizácie a inštitúcie, odborníčky a odborníci, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu byť členom (napr. nezávislosť inštitúcie) a chcú participovať na aktivitách platformy, môžu získať pozorovateľský status.

 

Pozorovateľský status:

  • právo zúčastňovať sa na stretnutiach a aktivitách platformy,
  • nepodieľa sa na rozhodovacom procese platformy. 

Rozhodovacie procesy platformy navrhuje Kancelária Rady pre mediálne služby, pripomienkovať a schvaľovať ich budú členovia platformy. Zoznam všetkých členov a pozorovateľov platformy bude zverejnený na webovej stránke Rady pre mediálne služby.

Prihláška za člena platformy

 

Členovia platformy Mediálna gramotnosť+ 

 

VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Úrad vlády SR               Národné osvetové centrum             Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

narodne koordinacne stredisko       Rada pre mediálne služby

  MZVSR

 

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

Katedra žurnalistiky, KU RK       FMK Trnava        Filozoficka fakulta UK    logo_ff

FM_UK    skalica slniecko

 

MIMOVLÁDNE A NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

DigiQ      vlcata       IPcko  

Rada mladeze Slovenska      Sebavedome SlovenskoSDAlogo

Infosec   m98_logo   ochran_ma_logo

konspiratori_logodemagog     edusteps_logo_no_background    oz krupica

 

MÉDIÁ A KULTÚRNE INŠTITÚCIE

RTVS       Bibiana   

Dizajn MI

 

ODBORNÍČKY A ODBORNÍCI
●    PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA, 
●    doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.,  Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Alfamed
●    Prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
●    doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD., Katedra žurnalistiky, Univerzita Komenského v Bratislave
●    Mgr. Lenka Regrutová, PhD., Katedra komunikačných a mediálnych štúdií, Prešovská univerzita v Prešove
●    Mgr. art. Silvester Lavrík
●    Mgr. Kristína Blažeková, PhD.
●    Romana Kontírová, MSc.
●    Ing. Alena Synková, CSc.

 

Status pozorovateľa:

Ministerstvo skolstva     Ministerstvo kultúry SR    Úrad komisára pre deti

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR      Centrum vedecko-technických informácií          Národný inštitút vzdelávania a mládeže

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku       Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove        

prof. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

Mgr. Jana Vermešová (RTVS), dramaturgička pre témy v oblasti mediálnej gramotnosti

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5