Čo je samoregulačný orgán

Samoregulačný orgán je iniciatíva alebo orgán samoregulácie pôsobiaci na území Slovenskej republiky presadzujúci samoregulačný mechanizmus uplatňovaný na základe kódexu správania sa alebo obdobného samoregulačného systému pravidiel správania sa v oblasti poskytovania obsahových služieb.

Prostredníctvom kódexu presadzovaného samoregulačným orgánom a evidovaného Radou pre mediálne služby v evidencii alebo zverejneného Európskou komisiou sa môže uskutočňovať výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona o mediálnych službách.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4