27.09.2023 | Zasadnutie RpMS č. 17/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Prezentácia samoregulačného mechanizmu Rady pre reklamu (pdf)
3
Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2024 (pdf)
4
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01041
ÚK: Trnavská Produkčná s.r.o. 
číslo licencie: AR/13-L

5
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01071
ÚK: KISS rádio s.r.o.

6
Informácie o uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
7
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00716 zo dňa 5. 4. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00459)
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 1 § 174 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť o. z. 
číslo autorizácie:

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01069 zo dňa 21. 6. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00686)
(vo veci možného porušenia § 86 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tipos Extraliga HC Košice – HKM Zvolen/ 16., 17. 4. 2023/RTVS Šport
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/25

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00982 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00532)
(vo veci možného porušenia § 88 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/11. 3. 2023/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00715 zo dňa 5. 4. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00190)
(vo veci možného porušenia § 142 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný deň/programová služba: 19. 1. 2023/ Trnavské Rádio
ÚK: Trnavská Produkčná s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/13

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01141 zo dňa 6. 7. 2023
(vo veci možného porušenia § 215 ods. 1 a 4 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Štatistika slovenských hudobných diel za obdobie júl až december 2022/MIRJAM RÁDIO
ÚK: MIRJAM s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/29

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00739 zo dňa 17. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Jazykový mentoring s.r.o. 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00740 zo dňa 17. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Language mentoring s.r.o. 
číslo autorizácie:

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01145 zo dňa 5. 6. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: INTEREZ MEDIA s.r.o. 
číslo autorizácie:

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01135 zo dňa 11. 8. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Ringier Slovakia Media s.r.o. 
číslo autorizácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01136 zo dňa 11. 8. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Ringier Slovakia Communities s.r.o. 
číslo autorizácie:

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01137 zo dňa 11. 8. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: SPORT.SK, s.r.o. 
číslo autorizácie:

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01188 zo dňa 3. 7. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 
číslo autorizácie:

20
Oznámenia o poskytovaní AVMS na základe § 174 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01043 (na vysielanie programu V politike zo dňa 2. 7. 2023) (vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.) Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01073
(na vysielanie reklamného oznamu Beliema Effect Plus zo dňa 9. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 78 písm. a), b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/13

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01117
(na vysielanie programu Vaše letné rádio zo dňa 20. 7. 2023) (vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/22

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01169
(na vysielanie spravodajstva)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby