Spôsob úhrady

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť.

Z uvedeného vyplýva, že správny poplatok je potrebné uhradiť už spolu so samotným podaním. Potvrdenie o úhrade (QR kód) priložte k žiadosti. V prípade neuhradenia správneho poplatku nebude požadovaný úkon vykonaný.

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom platobného systému eKolok, pričom k dispozícii sú viaceré spôsoby úhrady správneho poplatku, ktoré sú detailne popísané na nasledujúcej webovej stránke

Sadzobník správnych poplatkov za jednotlivé úkony je dostupný tu: https://rpms.sk/sadzobnik-spravnych-poplatkov, vrátane informácie o možnej zľave z výšky poplatku.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30