22.02.2023 | Zasadnutie RpMS č. 4/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Informácie o uskutočnených a plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 1. 2023 (pdf)
4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00229 zo dňa 1. 2. 2023
Žiadosť o odňatie frekvencie
ÚK: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/133

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00230 zo dňa 1. 2. 2023
Žiadosť o odňatie frekvencie
ÚK: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/112

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00030 zo dňa 7. 9. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Podnet č. 103/SL/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio Mária Slovensko s. r. o. 
číslo licencie: R/148

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00036 zo dňa 21. 9. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Podnet č. 175/SL/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: FRONTINUS s.r.o. 
číslo licencie: R/115

8
Rôzne

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

9
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00246
Vysielateľ: SUB FM s. r. o. 
číslo licencie: R/149

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00090 zo dňa 24. 8. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. 119/SO/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Jeho foter, to je lotor!/9. 6., 12. 6. 2022/JOJ, JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15, TD/16

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00044 zo dňa 5. 10. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO/RMS/2022/00002)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. e), § 25 písm. b) a § 165 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Záznam priamy prenos mestské zastupiteľstvo Nováky/4. 5., 20. 7., 22. 7. – 25. 7. 2022/TV NOVÁKY
ÚK: Kabeltelsat s.r.o. 
číslo licencie: TD/254

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00034 zo dňa 21. 9. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. 144/SO/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Tri prasiatka /29. 6. 2022/Europa 2
ÚK: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/105, RD/32

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00109 zo dňa 9. 11. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. AO-RPMS/2022/00220)
(vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Predmet monitoringu/Subjekt: príspevok „EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) zo Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!“/Topky.sk
ÚK: Zoznam, s.r.o.

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00223 zo dňa 22. 12. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: Zoznam Rádio Viva s.r.o. 
číslo licencie: R/104

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00121 zo dňa 13. 12. 2022
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 
číslo autorizácie:

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00210 zo dňa 18. 1. 2023
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Robert Huszti 
číslo registrácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00224 zo dňa 22. 12. 2022
Žiadosť o registráciu platformy
ÚK: Zoznam, s.r.o. 
číslo registrácie:

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00091 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00302)
(na vysielanie programu Pod povrchom zo dňa 24. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00092 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00304)
(na vysielanie programu Experiment zo dňa 5. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/2

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00093 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00305)
(na vysielanie programu Téma dňa z dní 24. 10. a 5. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o 
číslo licencie: TD/14

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00102 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00323)
(na vysielanie programu V politike zo dňa 18. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00114 (predch. č. PGO RPMS/2022/00336)
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 19. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/3

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00136
(na vysielanie programu Noc v archíve zo dňa 1. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/2

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00138
(na vysielanie sponzorských odkazov a reklamných oznamov Slovenská sporiteľňa a Martinus zo dňa 18. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1, § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s. r. o. - číslo licencie: TD/17, TD/7
MAC TV s. r. o. - číslo licencie: TD/15

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00151
(na vysielanie programovej služby Jednotka zo dňa 01. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 84, § 89 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00152
(na vysielanie reklamného oznamu Orange zo dňa 18. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: 
MAC TV s. r. o. - číslo licencie: TD/15
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - číslo licencie: TD/7

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00188
(na vysielanie programu Biatlon SP – preteky s hromadným štartom mužov Ruhpolding zo dňa 15. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/224

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00202
(hlasitosť reklamy)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o. 
číslo licencie: TD/15

29
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 2022 (pdf)

Vysielatelia a programové služby:
Rozhlas a televízia Slovenska (Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS Šport, RTVS 24)
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, Markíza Krimi)
MAC TV s.r.o. (JOJ, JOJ PLUS, WAU, Jojko, ŤUKI, JOJ 24, JOJ ŠPORT)
C.E.N. s.r.o. (TA3)

30
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00139 zaevidovaný dňa 13. 1. 2023
(príspevok na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

31
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00140 zaevidovaný dňa 13. 1. 2023
(príspevky na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby