Štatistiky o odvysielanom programe

Vysielatelia televíznej programovej služby sú povinní viesť osobitnú štatistiku o vysielanom programe obsahujúcu vyhodnotenie

  1. podielov programov s multimodálnym prístupom,
  2. podielu európskych diel,
  3. podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel,
  4. podielu audiovizuálnych diel. 

Vysielatelia rozhlasovej programovej služby sú navyše povinní viesť osobitnú štatistiku 

  1. slovenských hudobných diel.

Poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní viesť osobitnú štatistiku obsahujúcu vyhodnotenie

  1. podielu európskych diel vrátane spôsobu ich zdôraznenia,
  2. podielov programov s multimodálnym prístupom.

Údaje z týchto štatistík budú zverejňované na tomto mieste. 
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4