11.10.2023 | Zasadnutie RpMS č. 18/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií (pdf)
3
Návrh rozpočtu Rady pre mediálne služby na rok 2024 (pdf)
4
Informácie o monitorovaní Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií (pdf)
5
Informácie o uskutočnených a plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
6
Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb do NRSR (monitorované obdobie: 9. 9. - 30. 9. 2023) (pdf)
7
Priebežné výsledky monitorovania funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do NRSR 2023 (monitorované obdobie: 25. 9. – 30. 9. 2023) (pdf)
8
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

9
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01110
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.

10
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01111
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.

11
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/01112
ÚK: FM media s.r.o.

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00984 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00986 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00987 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Startitup s.r.o.

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00988 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Televízia Liptov, a. s.

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00989 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00990 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Slov Media Group s. r. o.

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00991 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: FPD Media, a.s.

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00993 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: News and Media Holding a.s.

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00994 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Ringier Slovakia Media s.r.o.

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00995 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00996 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: STAR production, s.r.o.

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00997 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: TV Senec s. r. o.

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00998 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: iSicommerce s.r.o.

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00999 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: SOFIAN, s. r. o.

26
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01000 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

27
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01001 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 70 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: MAC TV s.r.o.

28
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01002 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 70 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.

29
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01003 zo dňa 10. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 70 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Filmzie, a.s.

30
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01153 zo dňa 17. 8. 2023
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: NajTV.sk s. r. o. 
číslo registrácie:

31
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01234 zo dňa 25. 9. 2023
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: BBX s.r.o.

číslo registrácie: TKR/373

32
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01085 (na vysielanie reklamy zo dňa 19. 7. 2023) (vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 84 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.) 
Vysielateľ: Zoznam Radio VIVA s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/12

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01096
(na vysielanie programu Interview :24 zo dňa 21. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01104
(na vysielanie programu Mrazivé letné večery – Kriminálne spisy zo dňa 24. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/22

35
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01113 (na vysielanie skladby Tankujeme plnú zo dňa 27. 7. 2023) (vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.) 
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/24

36
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01118
(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 4. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.

číslo autorizácie: AT/87

37
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01142
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 99, § 20 ods. 4 písm. c), § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby