Stav využitia frekvenčného spektra a prehľad voľných frekvencií na vysielanie

Zoznam voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie, právoplatne odňatých na žiadosť vysielateľa:

87,8 MHz Nitra – odňatá vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba Melody)
91,9 MHz Zlaté Moravce – odňatá vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba Melody)
93,2 MHz Snina – odňatá vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o.


Dátum poslednej aktualizácie zoznamu: 18. 11. 2022

 

Stav využitia frekvenčného spektra sa spracúva v spolupráci s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a bude čoskoro doplnený.