20.03.2024 | Zasadnutie RpMS č. 6/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0007/SKL/2024 (predch. č.: REO-RPMS/2023/01324)
Výberové konanie vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Piešťany
ÚK: SUB FM s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/18-L
ÚP: 10:00 hod.

3
Správne konanie (pdf)

SK č. 0010/SL/2024
Podnet č. REO-RPMS/2023/01280
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio LUMEN, spol. s.r.o. 
číslo licencie: AR/25-L

4
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: SUB FM s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/18-L

5
Preverenie podnetov (pdf)

Podnet č. RPMS/2023/008159, podnet č. RPMS/2023/008165, podnet č. 00038/2024
(na vysielanie programovej služby VIANOCE v TRNAVE)
Vysielateľ: Trnavská produkčná s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/13

6
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 00065/2024
(na vysielanie programovej služby Rádio Piešťany)
Vysielateľ: WINTER média, a.s. 
číslo autorizácie: AR/14

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0025/SKL/2024 (predch. č.: REO-RPMS/2023/01287)
Podnet č. REO-RPMS/2023/01111
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.

8
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
9
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 29. 2. 2024 (pdf)
10
Výročná správa RpMS za rok 2023
11
Rôzne (pdf)

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0084/SKL/2024 zo dňa 2. 2. 2024
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: SWAN MS, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/91

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0079/SKL/2024
Zánik registrácie retransmisie
ÚK: fz telecom s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/329

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0045/SKL/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: KROS a.s. 
číslo autorizácie:

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0080/SKL/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Ing. Katarína Adamusová 
číslo autorizácie:

16
Oznámenia o poskytovaní AVMS na základe § 174 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01440
(na vysielanie programovej služby Trnavské rádio zo dňa 24. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Trnavská produkčná s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/13

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0050/SO/2024
(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 19. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0052/SO/2024
(na vysielanie programu Slúžka zo dňa 1. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0053/SO/2024
(na vysielanie programu Ekonomika :24 zo dňa 1. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0054/SO/2024
(na vysielanie programov Krimi, Televízne noviny, Správy RTVS, Hlavné správy zo dňa 22. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ:
MAC TV s.r.o. číslo autorizácie: AT/10
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo autorizácie: AT/17
Rozhlas a televízia Slovenska číslo autorizácie: AT/22
C.E.N. s.r.o. číslo autorizácie: AT/87

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0055/SO/2024
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 26. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0056/SO/2024
(na vysielanie upútavky na program Krampus: Choď do čerta! zo dňa 27. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0057/SO/2024
(na vysielanie programovej služby Rusyn FM zo dňa 5. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rusyn Media

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0058/SO/2024
(na vysielanie programovej služby Rádio Paráda zo dňa 10. 1. 2024 a Paráda Rock zo dňa 15. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Naše Humenné, s.r.o.

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0059/SO/2024
(na vysielanie programovej služby Rádio Dychovka zo dňa 8. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Slovenská dychová hudba

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0060/SO/2024
(na vysielanie programovej služby iRock zo dňa 12. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: LUAMI s.r.o.

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0061/SO/2024
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 4. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0062/SO/2024
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0063/SO/2024
(na vysielanie programov Krimi, Noviny TV JOJ zo dňa 7. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 61 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

31
Preverenie podnetu

Podnet č. 0064/SO/2024
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 11. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

32
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0065/SO/2024
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 14. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0066/SO/2024
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 9. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0067/SO/2024
(na poskytovanie obsahu na stránke http://www.radiovega.sk/ zo dňa 17. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 61 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovateľ: WebHouse, s. r. o.

35
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0073/SO/2024
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 21. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

36
Preverenie podnetov (pdf)

Podnet č. 0076/SO/2024, č. 0077/SO/2024
(na vysielanie programovej služby Západoslovenská televízia z dní 18. a 21. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: ZSTV Media s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/155

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - SUB FM s.r.o. - REO-RPMS/2023/01324
Trnavská produkčná s.r.o.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby