07.02.2024 | Zasadnutie RpMS č. 3/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v súvislosti s voľbami prezidenta SR (pdf)
3
Informácia o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
4
Výsledky monitorovania vysielania v období kampane pred voľbami, v období moratória a volieb do NR SR 2023
5
Informácie o výsledku monitorovania Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií
6
Výsledky monitoringu funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do NRSR 2023
7
Kvantitatívna obsahová analýza naratívov o voľbách do NRSR 2023
8
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: 004/SKL/2024
Žiadosť o zmenu autorizácie poskytovania 

ÚK: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 
číslo autorizácie: AP/80, AP/81, AP/82, AP/83, AP/84

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0033/SO/2024
(na vysielanie komunikátu JOJ v Žiline zo dňa 23. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0039/SO/2024
(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 1. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/22

12
Preverenie podnetu, kontrolný monitoring (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01323
Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01364
(na vysielanie programu Priamy prenos svätej omše pri príležitosti Trnavskej novény zo dňa 13. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: 
TV LUX s. r. o., číslo autorizácie: AT/54
Rádio Lumen, spol. s r. o., číslo autorizácie: AR/25

13
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01366
(na vysielanie programu Téma zo dňa 19. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0023/SKL/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania 

ÚK: Delivery Hero Slovakia s. r. o. 
číslo autorizácie:

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby