19.07.2023 | Zasadnutie RpMS č. 14/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00737 zo dňa 21. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: MARVYL TRADE s.r.o.

číslo autorizácie:

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00741 zo dňa 20. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Terapia pre život, s.r.o.

číslo autorizácie:

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00792 zo dňa 1. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: Pernod Ricard Slovakia s.r.o.

číslo autorizácie:

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby

Materiály na stiahnutie (3)