Spory užívateľov a poskytovateľov platformy

Vzájomné spory užívateľa platformy na zdieľanie videí a poskytovateľa platformy na zdieľanie videí týkajúce sa uplatňovania opatrení poskytovateľov platformy je možné riešiť mimosúdne postupom podľa osobitného predpisu (napr. zákon o mediácii) alebo pred Radou pre mediálne služby.
    
Užívateľ platformy na zdieľanie videí môže podať návrh na urovnanie sporu pred Radou pre mediálne služby, ak jeho sťažnosť nebola poskytovateľom platformy na zdieľanie videí vybavená vôbec alebo spôsobom vopred stanoveným poskytovateľom platformy na zdieľanie videí.

Návrh na urovnanie sporu Rada preskúma a navrhne spôsob urovnania sporu.

Užívateľ platformy na zdieľanie videí a poskytovateľ platformy na zdieľanie videí môžu zároveň riešiť vzájomné spory aj podaním žaloby.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30