19.10.2022 | Zasadnutie RpMS č. 6/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: 178/SKL/2022-MS zo dňa 6. 7. 2022
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.                                                                       číslo registrácie: TKR/224

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: 22/SKO/2022-MS zo dňa 27. 4. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 461/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Záznam vysielania/deň/programová služba: 25. 2. 2022 od 8:00 hod. do 9:00 hod./Rádio Vlna
ÚK: Rádio Vlna, s.r.o.                                                                                   číslo licencie: R/117

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: 24/SKO/2022-MS zo dňa 27. 4. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 384/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Správy TVT/9. 2. 2022/Televízia Turiec (TVT)
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.                                                                               číslo licencie: TD/132

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: 21/SKO/2022-MS zo dňa 27. 4. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 444/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/audiovizuálna mediálna služba na požiadanie: Čo sa to deje s ľuďmi?/22. 3. 2022/https://www.janosik.com/
ÚK: Kocianovci s. r. o.

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

6
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RMS/2022/00001
(na vysielanie programov Rádiožurnál a Správy RTVS zo dňa 28. 07. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c), § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                                                   číslo licencie: RD/1

7
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022-00011
(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 19. 8. 2022)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: PHONOTEX s.r.o.                                                                    číslo licencie: TD/163

8
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00022
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 03. 07. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1

9
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00057
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 05. 09. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00059
(na vysielanie reklamného šotu Durex zo dňa 02. 07. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                             číslo licencie: TD/17

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO/RPMS/2022/00060
(na vysielanie reklamného šotu COOP Jednota zo dňa 3. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15

12
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. 89/M/2022-MS
(monitorované dni: 8. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. číslo licencie: TD/220

13
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. 91/M/2022-MS
(monitorované dni: 9. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Raj Production, s.r.o.                                                          číslo licencie: TD/177

14
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. 92/M/2022-MS
(monitorované dni: 6. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: TES Media, s. r. o.                                                                     číslo licencie: TD/32

15
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00062
(na video na stránke „Ing. Rudolf Huliak–Národná koalícia“ zo dňa 25. 8. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

16
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00077
(na video na súkromnom profile zo dňa 3. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

17
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00078
(na príspevok na platforme Facebook zo dňa 13. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: PLO-RPMS/2022/00021 zo dňa 23. 8. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: TV LUX, s.r.o.                                                                                   číslo licencie: TD/94

19
Rôzne