Analýzy mediálneho trhu

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby patrí aj iniciovanie a vykonávanie výskumnej a analytickej činnosti v mediálnej oblasti na účel sledovania a hodnotenia stavu mediálneho prostredia, a to najmä s ohľadom na

  • šírenie nenávistných prejavov, dezinformácií, obsahu, ktorý môže vážne narušiť vývoj maloletých,

  • kyberšikanu,

  • mediálnu gramotnosť,

  • mediálnu komerčnú komunikáciu,

  • politickú propagáciu,

  • internú a externú mediálnu pluralitu a

  • úroveň slobody médií.

 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30