21.12.2022 | Zasadnutie RpMS č. 11/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Informácie o uskutočnených a plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Informácia o 2. okrúhlom stole RpMS k problematike mediálnej gramotnosti (pdf)
4
Správne konanie (pdf)

SK č.: 180/SKO/2022-MS zo dňa 6. 7. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 49/SO/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Global Rádia Frontinus/24. 5. 2022/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o. 
číslo licencie: R/115
ÚP: 10:00 hod.

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: 1263/SKO/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Doplnenie: Správa č. 960/M/2017, č. 803/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022 v súvislosti s možným porušením ustanovení vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Diagnóza vražda, Lampióniky/14. 2. 2017, 17. 2. 2017/Jednotka, Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1, TD/2

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: 179/SKO/2022-MS zo dňa 6. 7. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 38/SO/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: K téme/12. 5. 2022/RTV KREA
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/29

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: 159/SKL/2022-MS zo dňa 22. 6. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 647/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: FM media s.r.o. 
číslo licencie: R/141

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

8
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2022/00236
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/112

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00257 zo dňa 7. 11. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/105

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00295 zo dňa 24. 11. 2022
Žiadosť o odňatie licencie
ÚK: TES Media, s. r. o. 
číslo licencie: TD/32

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00298 zo dňa 2. 12. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: GAYA, s. r. o. 
číslo licencie: TKR/372

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00140 zo dňa 26. 9. 2022
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o. 
       Ing. Tibor Mocsári
       Mgr. Renáta Bačiková
       Mesto Vranov nad Topľou
číslo licencie: TD/188

13
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00147
(na vysielanie programovej služby SUB FM z dní 24. 9. a 5. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 228 ods. 3, § 20 ods. 4 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: SUB FM s. r. o. 
číslo licencie: R/149

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00115
(na vysielanie hudobnej skladby Choď domov Ivan zo dňa 26. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 61 ods. 1, § 25 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/4

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00116
(na vysielanie programu 2 baby na mizine 2. séria, 7. a 8. časť zo dňa 25. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/47

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00138
(na vysielanie programovej služby DAJTO zo dňa 6. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/47

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00142
(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 7. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00143
(na vysielanie programu Riskuj! zo dňa 7. 10. 2022/hlasitosť)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00145
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 7. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c), § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. 
číslo licencie: TD/17

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00146
(na vysielanie programu Rodinné prípady epizóda Dlhá cesta zo dňa 4. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00155
(na vysielanie programovej služby TV POHODA z dní 3. a 4. 10. 2022 a na poskytovanie obsahu - kanál YouTube TELEVÍZIA POHODA)
(vo veci možného porušenia § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ/Poskytovateľ: NTVS, s.r.o. 
číslo licencie: TD/185

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00165
(na vysielanie programu Farma zo dňa 7. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1, § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00177
(na vysielanie programu V politike zo dňa 9. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c), § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

24
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00178
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 19. 9. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00184
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00186
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 16. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00187
(na vysielanie programovej služby TV Nitrička zo dňa 11. 10. 2022, služba tvnitricka.sk)
(vo veci možného porušenia § 98, § 20 ods. 4 písm. e), § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ/Poskytovateľ: Nitrička media s.r.o. 
číslo licencie: TD/22

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00188
(na poskytovanie programu Dve na jedného, záznam zo dňa 20. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61, § 25, § 28 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovateľ: Alternatívne spravodajstvo

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00213
(na vysielanie reklamy na alkoholické nápoje z dní 23. a 24. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00215
(na vysielanie programu V politike zo dňa 23. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

31
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00247
(na poskytovanie programu Seničania volili v spojených voľbách 2022 hlavne známe mená, záznam zo dňa 4. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

32
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00263
(na vysielanie/poskytovanie programu Reportéri zo dňa 7. 11. 2022, www.facebook.com - upútavka na program Reportéri zo dňa 4. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1, § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ/Poskytovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

33
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. PGO-RPMS/2022/00229
(monitorované dni: 8., 9., 16. a 23. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o. 
číslo licencie: R/115

34
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. AO-RPMS/2022/00279
(príspevok „Taliansko zmrazilo pomoc Zelenského režimu“ na stránke Tomáš Špaček • Republika)
Subjekt: Facebook

35
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. AO-RPMS/2022/00280
(príspevok „Juraj († 19) zanechal list na rozlúčku: Čo podľa odborníkov hovoria o vrahovi zo Zámockej jeho posledné slová?“)
Subjekt: cas.sk (Nový čas) – FPD media, a.s.

36
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2022/00265 zo dňa 14. 11. 2022
(príspevok/komentár na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

37
Rôzne (pdf)

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - SK č. 180/SKO/2022-MS zo dňa 6. 7. 2022 – FRONTINUS s.r.o.

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby