10.05.2023 | Zasadnutie RpMS č. 9/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00117 zo dňa 7. 12. 2022
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. 
číslo licencie: R/123

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00704 zo dňa 24. 4. 2023
Žiadosť o odňatie frekvencií
ÚK: Best FM Media spol. s r.o. 
číslo licencie: R/101, R/153

5
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

6
Udelenia autorizácií poskytovania na základe § 230 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00661 zo dňa 9. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00718 zo dňa 16. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: N Press, s.r.o. 
číslo autorizácie:

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00657 zo dňa 14. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: REALISS - reality, s. r. o. 
číslo autorizácie:

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00659 zo dňa 13. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: WFG reality, s.r.o. 
číslo autorizácie:

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00663 zo dňa 15. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Eko-sense cosmetics s. r. o. 
číslo autorizácie:

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00664 zo dňa 8. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Slovak Parcel Service s.r.o. 
číslo autorizácie:

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00665 zo dňa 14. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Auvid production s.r.o. 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00666 zo dňa 13. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: GHT, s.r.o. 
číslo autorizácie:

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00667 zo dňa 15. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: MEGA Reality, s.r.o. 
číslo autorizácie:

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00724 zo dňa 21. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: B-Swing, o.z. 
číslo autorizácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00725 zo dňa 21. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: MOSS.SK, s.r.o. 
číslo autorizácie:

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00726 zo dňa 21. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: ŠEVT, a.s. 
číslo autorizácie:

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00727 zo dňa 23. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: INGS spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00728 zo dňa 23. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: OC PREŠOV, s.r.o. 
číslo autorizácie:

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00729 zo dňa 1. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: PANAKEIA SK s. r. o. 
číslo autorizácie:

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00732 zo dňa 15. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: RESCO spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00733 zo dňa 17. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: DM Notrereality s.r.o. 
číslo autorizácie:

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00721 zo dňa 3. 4. 2023
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: VNET a.s. 
číslo registrácie: TKR/349

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00110 zo dňa 23. 11. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00020)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tak takto?!/24. 6. 2022/TA3
ÚK: C.E.N. s. r. o. 
číslo licencie: TD/14

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00445
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 25. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/1

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00446
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 12. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00451
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 26. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00483
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00494
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 5. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

31
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00512
(na vysielanie programovej služby Europa 2 zo dňa 8. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c), 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/105, RD/32

32
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00515
(na vysielanie programu Interview :24 z dní 27. a 28. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/3

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00529
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00532
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 11. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 90 ods. 1, § 88 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

35
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00549
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/3

36
Štatistika o poskytovanej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie za august – december 2022 Poskytovatelia AVMS (pdf)

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby