21.02.2024 | Zasadnutie RpMS č. 4/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb prezidenta SR 2024 (pdf)
3
Monitoring funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami prezidenta SR 2024 (pdf)
4
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
5
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 1. 2024 (pdf)
6
Návrh záverečného účtu RpMS za rok 2023 (pdf)
7
Vízia Rady pre mediálne služby a stratégia jej napĺňania v rokoch 2024 – 2025
8
Plán činnosti Rady na rok 2024 (pdf)
9
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

10
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom C.E.N s.r.o. (pdf)
11
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom D.EXPRES, k.s. (pdf)
12
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom RADIO, a.s. (pdf)
13
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom MAC TV s.r.o. (pdf)

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0046/SKL/2024
Žiadosť o odňatie frekvencií
ÚK: Rádio Vlna, s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/11-L

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0007/SKL/2024 (predch. č.: REO-RPMS/2023/01324)
Výberové konanie vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Piešťany
ÚK: SUB FM s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/18-L

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0023/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01195) a 0009/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01233)
(vo veci možného porušenia § 53 ods. 1 písm. a), § 53 ods. 1 písm. c) a § 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01399
(na vysielanie programu Kontakty zo dňa 31. 10. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

18
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01401
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 28. 11. 2023 a programu Ranné správy RTVS zo dňa 29. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0038/SO/2024
(na vysielanie programu Bez servítky, 187. epizóda zo dňa 28. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

20
Preverenie podnetov (pdf)

Podnet č. 0036/SO/2024, podnet č. 0040/SO/2024
(na vysielanie programu Indiana Jones a chrám skazy zo dňa 25. 11. 2023 a Indiana Jones a posledná krížová výprava zo dňa 2. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01380
(na vysielanie programu Farma, 61. epizóda zo dňa 27. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0034/SO/2024
(na vysielanie programu Farma, 62. epizóda zo dňa 28. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0041/SO/2024
(na vysielanie programu Farma, 63. epizóda zo dňa 30. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0035/SO/2024
(na vysielanie programovej služby WAU zo dňa 27. 11. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/12

25
Preverenie podnetu

Podnet č. 0043/SO/2024
(na vysielanie programu K veci zo dňa 11. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

26
Preverenie podnetu

Podnet č. 0044/SO/2024
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 5. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0045/SO/2024
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 14. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0046/SO/2024
(na vysielanie programu V politike zo dňa 17. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0047/SO/2024
(na poskytovanie programu Diskusia: Vašečka, Šimečka, Kostolný, Leško: Ako zachrániť demokraciu na https://www.youtube.com/@DenniknSK zaznamenaného dňa 20. 12. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovateľ: N Press, s.r.o. 
číslo autorizácie: AP/87

30
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. 0068/SO/2024

(príspevok na webovej stránke online rádia Rádio Vega)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt/Služba: WebHouse s.r.o/webová stránka rádia Rádio Vega

31
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (pdf)

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby