22.05.2024 | Zasadnutie RpMS č. 10/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0027/SKL/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01388)
Podnet č. REO-RPMS/2023/01192
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Programová služba: Rádio Goldies
Vysielateľ: FM media s.r.o. 
číslo licencie: R/141

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0040/SKL/2024
Podnet č. REO-RPMS/2023/006195
(vo veci možného porušenia § 198 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Programová služba: Dobré rádio
Vysielateľ: Dr. FM, s. r. o. 
číslo licencie: AT/20
ÚP: 10:00 hod.

4
Schválenie postupu vytvorenia zoznamu významných podujatí (§ 24 zákona č. 264/2022 Z. z.) (pdf)
5
Výsledky monitorovania vysielania v období kampane pred voľbami, v období moratória a volieb prezidenta SR 2024 (pdf)
6
Výsledky monitorovania funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami prezidenta SR 2024 (pdf)
7
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
8
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 4. 2024 (pdf)
9
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0017/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01392)
Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01266
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z. v spojení s § 10 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Debata na telefón/3. 9., 10. 9., 17.9., 24.9. 2023/
Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/35
ÚP: 10:30 hod.

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0004/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01416)
Podnet č. PGO-RPMS/2023/01205
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: V politike/10. 9. 2023/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0015/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01390)
Kontrolný monitoring
Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01263
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/21. 9., 22. 9. 2023/
Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0016/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01391)
Kontrolný monitoring
Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01264
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/15. 9. 2023/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0018/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01389)
Podnet č. PGO-RPMS/2023/01207
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Krimi/8. 9. 2023/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0070/SKO/2024
Štatistika slovenských hudobných diel za mesiace január a február 2023 (programová služba: MIRJAM RÁDIO)
(vo veci možného porušenia § 215 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: MIRJAM, s.r.o. 
číslo licencie: AR/29-L

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0036/SKL/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia 
číslo autorizácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0058/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: JKBOZ s. r. o. 
číslo autorizácie:

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0073/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: esme spol. s r.o. 
číslo autorizácie:

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0037/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: ZABAVKA, s. r. o. 
číslo autorizácie:

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0073/SKL/2024
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: Radio ON s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/10

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0111/SKL/2024
Oznámenie o zmene autorizácie poskytovania a žiadosť o zrušenie autorizácie poskytovania
ÚK: ZEMPLIN MEDIA, s.r.o. 
číslo autorizácie: AP/161, AP/162

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0063/AMS/2024
Žiadosť o zmenu autorizácie poskytovania
ÚK: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 
číslo autorizácie: AP/81

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0114/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: EHS, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/374

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0097/SKL/2024
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/196

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0095/SKL/2024
Žiadosť o zmenu autorizácie vysielania
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/65

26
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0074/AMS/2024
Žiadosť o zmenu autorizácie vysielania
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/20

27
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0001/SKI/2024
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 69 ods. 2 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/83

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0101/SO/2024
(na vysielanie programu Nočný vír zo dňa 24. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/35

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0104/SO/2024
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKĺZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0105/SO/2024
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 3. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

31
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0106/SO/2024
(na vysielanie programovej služby Top Radio zo dňa 8. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 6 písm. b), § 215 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Radio ON s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/10

32
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0107/SO/2024
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 11. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0108/SO/2024
(na vysielanie programu Ako ďalej, RTVS? zo dňa 14. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0109/SO/2024
(na vysielanie programu Komentáre dňa z dní 12. a 13. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

35
Preverenie podnetov (pdf)

Podnet č. 0118/SO/2024, č. 0124/SO/2024
(na vysielanie programovej služby Západoslovenská televízia z dní 24. 3. a 1. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: ZSTV Media s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/155

36
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0136/SO/2024
(na vysielanie programu Na nože zo dňa 8. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKĺZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

37
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. 0157/SO/2024
(na vysielanie programu Extrémne prípady, epizóda Cigánsky tanec)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt/Služba: MAC TV s.r.o./JOJ PLAY

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – 0040/SKL/2024 – Dr. FM, s. r. o.
10:30 hod. – 0017/SKO/2024 – FRONTINUS s.r.o.

 

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby