24.05.2023 | Zasadnutie RpMS č. 10/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 4. 2023 (pdf)
4
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00616
Vysielateľ: FM media s.r.o.

číslo licencie: R/141

5
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00618
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.

číslo licencie: R/113

6
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00481
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.

číslo licencie: R/113

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00735 zo dňa 28. 4. 2023
Žiadosť o odňatie frekvencie
ÚK: D.EXPRES, k.s.

číslo licencie: R/105

8
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00011 zo dňa 21. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00178)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny TV JOJ/19. 9. 2022/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00016 zo dňa 21. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00187)
(vo veci možného porušenia 20 ods. 4 písm. e), § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vyžiadané vysielanie zo dňa/programová služba: 11. 10. 2022/TV Nitrička
ÚK: Nitrička media s.r.o. 
číslo licencie: TD/22

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00720 zo dňa 27. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie:

12
Udelenia autorizácií poskytovania na základe § 230 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00797 zo dňa 12. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Tonada, s. r. o. 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00473 zo dňa 2. 1. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: RSNET TV 01 s.r.o. 
číslo autorizácie:

15
Vrátenie poplatkov za autorizáciu poskytovania (pdf)
16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00856 zo dňa 3. 4. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Stanica Nivy s. r. o. 
číslo autorizácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00857 zo dňa 17. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 
číslo autorizácie:

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00858 zo dňa 23. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Roberts & Boyd, s. r. o. 
číslo autorizácie:

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00859 zo dňa 23. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: AGENT.SK, s. r. o. 
číslo autorizácie:

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00860 zo dňa 23. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: FinReal go, s.r.o. 
číslo autorizácie:

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00861 zo dňa 8. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Dedoles, s. r. o. 
číslo autorizácie:

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00652 zo dňa 13. 4. 2023
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: CPnet, s. r. o. 
číslo registrácie:

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00340 zo dňa 3. 1. 2023
Oznámenie údajov podľa § 231 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z.
ÚK: Kabelko, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/318

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00722 zo dňa 26. 4. 2023
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: 
Grand Cru Media s. r. o. - číslo licencie: TD/213
JUDr. Branko Vrba
Radoslav Štefanov

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00449
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 26. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o. 
číslo licencie: R/115

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00453
(na vysielanie programu Einstein, 1. epizóda zo dňa 26. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00467
(na vysielanie programu ABeceda života z dní 20. a 21. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/252, TD/230

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00486
(na vysielanie programu Bez servítky, 36. epizóda zo dňa 27. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00487
(na vysielanie programu Bez servítky, 37. epizóda zo dňa 28. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00488
(na vysielanie programu Bez servítky, 38. epizóda zo dňa 1. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

31
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00489
(na vysielanie programu Bez servítky, 39. epizóda zo dňa 2. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

32
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00490
(na vysielanie programu Bez servítky, 40. epizóda zo dňa 3. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00491
(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 3. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00492
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

35
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00500
(na vysielanie telenákupu Biostile zo dňa 4. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

36
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00501
(na vysielanie reklamného oznamu a sponzorského odkazu Niké zo dňa 5. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 78 písm. a), § 82 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

37
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00502
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

38
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00503, PGO-RPMS/2023/00504
(reklamný oznam Slovenská sporiteľňa: Ste odvážnejší, ako si myslíte z dní 2. a 5. 3. 2023; na platforme YouTube zaznamenaný dňa 14. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. c), § 78 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/16, TD/15
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. TD/17, TD/47
Subjekt: Google Ireland Limited

39
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00510
(na vysielanie reklamy zo dňa 6. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 84 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Trnavská produkčná s.r.o. 
číslo licencie: R/132

40
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00531
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 11. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/1, TD/3

41
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00537
(na vysielanie programu Hry o život z dní 10. a 12. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/16, TD/15

42
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00538
(na vysielanie programu Hry o život: Skúška ohňom z dní 17. a 19. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/16, TD/15

43
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00551
(audiovizuálne dielo Neobyčajný svet / Strange World)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z)
Distributér: CinemArt SK, s.r.o.
Prevádzkovateľ: Technické služby Brezno, kino Mostár

44
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00555
(na vysielanie programu V politike zo dňa 19. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

45
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00564
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

46
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00565
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 20. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

47
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00584
(na vysielanie programu V politike zo dňa 26. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

48
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00624
(na vysielanie reklamného oznamu Kaufland zo dňa 23. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 84 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Trnavská produkčná s.r.o. 
číslo licencie: R/132

49
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00625
(na vysielanie programu Láďo ON AIR zo dňa 30. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c), § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/105, RD/32

50
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. AO-RPMS/2023/00700
(komentár pod príspevkom na službe Facebook)
Služba: Facebook
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

51
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00717 zaevidovaný dňa 27. 4. 2023
Správa č. (sponzorovaný príspevok na službe Facebook)
Služba: Facebook
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby