Na koho sa povinnosť ne/vzťahuje

Povinnosť zabezpečiť multimodálny prístup sa vzťahuje na verejnoprávneho aj oprávnených vysielateľov televíznych programových služieb, s výnimkou lokálneho vysielania a vysielania do zahraničia. Prevádzkovatelia retransmisie sú povinní poskytovať retransmisiu multimodálneho prístupu k programovej službe, ak tvorí súčasť vysielania televíznej programovej služby. 

Do 31. decembra 2026 sa povinnosti týkajúce sa multimodálneho prístupu nevzťahujú ani na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30