07.06.2023 | Zasadnutie RpMS č. 11/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2023 (pdf)
3
Plán činnosti Rady na 2. polrok 2023 (pdf)
4
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00648

5
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU RADY

6
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00731
Prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a.s.

číslo registrácie: TKR/255

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00015 zo dňa 21. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. PGO-RPMS/2022/00229)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ranný blok, Debata na telefón/8. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. 2022/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o. 
číslo licencie: R/115

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00217 zo dňa 11. 1. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Správa č. PGO-RPMS/2022/00214)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c) a § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ružinov - Regionálne voľby 2022, Primátor Bratislavy
Regionálne voľby 2022
/22. 10. – 25. 10. 2022/TV BRATISLAVA
ÚK: City TV, s.r.o. 
číslo licencie: TD/143

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00116 zo dňa 7. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2022/00144)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. b), § 88 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Návrat do budúcnosti/8. 10. 2022/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/16

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00014 zo dňa 21. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2022/00115)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Popo_FM/26. 9. 2022/Rádio_FM
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/4

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00124 zo dňa 7. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. AO-RPMS/2022/00254)
(vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Predmet monitoringu/Subjekt: príspevok „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“/blog.hlavnespravy.sk
ÚK: HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o.

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00123 zo dňa 7. 12. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. AO-RPMS/2022/00254)
(vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Predmet monitoringu/Subjekt: príspevok „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“/blog.hlavnespravy.sk
ÚK: Heuréka evolution

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00884 zo dňa 21. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Barecz & Conrad Media s.r.o. 
číslo autorizácie:

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00807 zo dňa 13. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: BAUER MEDIA Slovakia, k. s. 
číslo autorizácie:

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00738 zo dňa 20. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: HURAI s. r. o. 
číslo autorizácie:

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00669 zo dňa 8. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: NATY KERNY s.r.o. 
číslo autorizácie:

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00670 zo dňa 2. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: PB Vision s. r. o. 
číslo autorizácie:

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00808 zo dňa 15. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: POSTOJ MEDIA, s. r. o. 
číslo autorizácie:

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00671 zo dňa 2. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Považie Company s.r.o. 
číslo autorizácie:

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00672 zo dňa 7. 2. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: QUEEN ZP, s.r.o. 
číslo autorizácie:

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00912 zo dňa 9. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Grahams Real, s.r.o. 
číslo autorizácie:

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00911 zo dňa 9. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Generations, s.r.o. 
číslo autorizácie:

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00913 zo dňa 14. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: RELATIONS CONSULTING, s.r.o. 
číslo autorizácie:

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00914 zo dňa 14. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Effectivity s.r.o. 
číslo autorizácie:

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00915 zo dňa 16. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Nestor Capital s.r.o. 
číslo autorizácie:

26
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00916 zo dňa 16. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: SIERA realitná kancelária, s.r.o. 
číslo autorizácie:

27
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00917 zo dňa 24. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Stredoslovenská energetika, a. s. 
číslo autorizácie:

28
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00918 zo dňa 3. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: PEDAL Consulting, s.r.o. 
číslo autorizácie:

29
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00919 zo dňa 15. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Slovanet, a. s. 
číslo autorizácie:

30
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00920 zo dňa 17. 3. 2023
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: WESTech, spol. s r. o. 
číslo autorizácie:

31
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00868 zo dňa 27. 4. 2023
Oznámenie o zmene autorizácií poskytovania
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AP/3, AP/4, AP/5

32
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00509
(videá Dialógy Vláda bez mandátu chce zničiť demokraciu – Ľuboš Blaha,
a Dialógy Hodnotenie vojny na Ukrajine po roku – Miroslav Kamenský na stránke https://zvtv.sk)
(vo veci možného porušenia § 174 ods. 1, § 28 ods. 1, § 20 ods. 8, § 25 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovateľ: SOFIAN, s.r.o.

33
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00513
(na vysielanie programu Chrobák v hlave zo dňa 6. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/4

34
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00514
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 7. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c), § 72 ods. 1, 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/2

35
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00530
(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 3. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/2

36
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00533
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 12. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o. 
číslo licencie: R/115

37
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00540
(na vysielanie programu Černobyľ zo dňa 12. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/16

38
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00550
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 9. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/2

39
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00552
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 18. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/1

40
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00554
(na vysielanie programu Na hrane zo dňa 16. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

41
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00556
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 19. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

42
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00558
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 19. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

43
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00563
(videá HARABIN: Prečo NAKA nestíha Hegera, Matoviča, Naďa, Korčoka, ktorí schvaľujú ukronacizmus? a Odkaz motorkárov: Rusko nám nezakážete. Naša úcta prevyšuje strach na stránke https://www.tvotv.sk)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8, § 25, § 174 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovateľ: Lenka Zlatev

44
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00567
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 21. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/1

45
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00568
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 19. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

46
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00575
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 21. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

47
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00583
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 25. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

48
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00585
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 25. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/1

49
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00601
(na vysielanie reklamného oznamu Lidl zo dňa 29. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 78 písm. a), b), § 82 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/7

50
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00602
(na vysielanie reklamy zo dňa 29. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 85 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: POWER DEVELOPMENT s.r.o. 
číslo licencie: R/139

51
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00608
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 31. 3. 2023)
(vo veci možného porušenia § 80 písm. b), § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

52
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00614
(na vysielanie programu Fúzia múz zo dňa 1. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6, § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/3

53
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00619
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 2. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/1

54
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00643
(na vysielanie programu Aetter rozhovory zo dňa 9. 4. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 75 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: EJ, s.r.o. 
číslo licencie: R/142

55
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00823 zaevidovaný dňa 12. 5. 2023
(Video na profile Andrej Danko - predseda SNS)
Služba: Facebook
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby