05.10.2022 | Zasadnutie RpMS č. 5/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: 639/SKL/2022 zo dňa 6. 4. 2022
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                                                                                číslo licencie: R/113

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: 172/SKL/2022-MS zo dňa 7. 7. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                                                               číslo licencie: TD/60

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: 194/SKL/2022-MS zo dňa 29. 7. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                 číslo licencie: TD/257

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00082 zo dňa 20. 9. 2022
Žiadosť o odňatie frekvencií
ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                                                  číslo licencie: R/133

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: PLO-RPMS/2022/00042 zo dňa 25. 8. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: Zoznam Radio Viva s.r.o.                                                                    číslo licencie: R/104

7
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO/RMS/2022/00002
(na vysielanie programu Záznam priamy prenos mestské zastupiteľstvo Nováky z dní 20. 4.,
4. 5., 20. 7. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), b), § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Kabeltelsat s.r.o.                                                                    číslo licencie: TD/254

8
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00003
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 8. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                            číslo licencie: TD/17

9
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2022/00018
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 8. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                              číslo licencie: TD/17

10
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. PGO-RPMS/2022/00076
(monitorované dni: 1.9. - 14.9.2022)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                                                                   číslo licencie: R/115

11
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00043
(na profily užívateľov J.V. a R.R. na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

12
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00044
(na stránku BRAT za BRATA na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

13
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00045
(na stránku Mário Vidák na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

14
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00046
(na video na stránke BRAT za BRATA na platforme Facebook zo dňa 19. 08.2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

15
Preverenie podnetu na nelegálny obsah

Podnet č. URK-RPMS/2022/00047
(na blog na spravodajskom webovom portáli Dennik N zo dňa 18. 08. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Denník N

16
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00048
(na platformu Facebook zo dňa 30. 08. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

17
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00049
(na stránku denníka Postoj na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

18
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00053
(na stránku profil užívateľa I.Š. na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

19
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. URK-RPMS/2022/00054
(na príspevok na stránke Bádateľ na platforme Facebook zo dňa 31. 08. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Facebook

20
Rôzne