Systémy označovania programov

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní 

  • určiť vekovú vhodnosť vysielaného alebo poskytovaného programu a typy potenciálne škodlivého obsahu, ktoré sú v ňom obsiahnuté, podľa jednotného systému označovania alebo iného akceptovaného systému označovania*,

  • dôsledne tento systém uplatňovať* a 

  • uverejniť toto označenie pri vysielaní programu a upútavky naň, v programovej ponuke vlastného vysielania a v prehľade programov poskytnutom na zverejnenie tretím osobám (vysielateľ) a v katalógu programov (AVMS)*.

Podrobnosti o uplatňovaní týchto povinností ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

* nevzťahuje sa na lokálne vysielanie programovej služby ani na programy lokálneho vysielania, ktoré sú poskytované v rámci katalógu programov AVMS, ak vysielateľom programovej služby a poskytovateľom AVMS je tá istá osoba.

 

Jednotný systém označovania (JSO) je slovenský systém obrazového (grafického alebo slovného) označenia filmov v slovenských kinách, filmov a programov na slovenských streamovacích platformách, televíznych programov na slovenských staniciach a DVD a Blu-ray nosičov v slovenských predajniach a e-shopoch. Viac informácií o jeho uplatňovaní tu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4