Čo je samoregulačný mechanizmus

Zápis samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov do evidencie vykonáva Rada pre mediálne služby na základe písomnej žiadosti. 

Rada pre mediálne služby monitoruje a hodnotí činnosť samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov, ktoré tieto mechanizmy presadzujú. Analýzu samoregulačných mechanizmov v oblasti poskytovania obsahových služieb Rada uvádza vo výročnej správe za príslušný rok. 

Je povinnosťou vysielateľa, poskytovateľa AVMS aj poskytovateľa platformy na zdieľanie videí zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informácii o tom, či podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu, vrátane uvedenia samoregulačného orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30