19.06.2024 | Zasadnutie RpMS č. 11/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Výberové konanie (pdf)

SK č.: 0100/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 105,7 MHz Levice
ÚK: SUB FM s. r. o.

3
Výberové konanie

SK č.: 0101/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 95,0 MHz Trnava
ÚK: SUB FM s. r. o.
Trnavská produkčná s.r.o.

4
Výberové konanie

SK č.: 0102/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Banská Bystrica
ÚK: SUB FM s. r. o.
D.EXPRES, k.s. (ROCK)

5
Výberové konanie (pdf)

SK č.: 0103/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 92,7 MHz Žarnovica

6
Výberové konanie

SK č.: 0104/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Brezno
ÚK: D.EXPRES, k.s. (ROCK)
BB FM s. r. o.

7
Výberové konanie

SK č.: 0105/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen
ÚK: Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)

8
Výberové konanie

SK č.: 0106/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 MHz Žiar nad Hronom
ÚK: D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Zoznam Radio VIVA s.r.o.

9
Výberové konanie

SK č.: 0107/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Žarnovica
ÚK: D.EXPRES, k.s. (ROCK)

10
Výberové konanie

SK č.: 0108/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Kotešová
ÚK: D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Rádio Vlna, s.r.o.

11
Výberové konanie (pdf)

SK č.: 0109/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 95,8 MHz Žiar nad Hronom

12
Výberové konanie

SK č.: 0110/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno
ÚK: BB FM s. r. o.

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0096/SKL/2024
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 264/2022 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: SUB FM s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/18

14
Informácie o uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
15
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 2024 (pdf)
16
Rôzne (pdf)

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0094/SKO/2024 (predch. č. 355/SKO/2019)
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1145/SO/2018)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Bez obalu/23. 9. 2018/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0113/SKL/2024
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/135

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0057/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Pekné reality, s.r.o. 
číslo autorizácie:

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0098/SKL/2024
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: VARES, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/107

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0117/SKL/2024
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Prietrž 
číslo registrácie: TKR/85

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0005/SKI/2024
Žiadosť o udelenie výnimky z nezávislej produkcie
ÚK: TV LUX, s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/54

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0008/SKI/2024
Žiadosť o udelenie výnimky z nezávislej produkcie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/20

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0072/SKO/2024
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/01304)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Merkúr/27. 10. 2023/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/11

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0071/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby JAZZ za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 6 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Music Gallery Group, s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/39-L

26
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0068/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby ROCK a MELODY za mesiace január až september 2023
(vo veci možného porušenia § 215 ods. 1, § 215 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/23-L, AR/21-L

27
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0069/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby DETSKÉ RÁDIO za mesiac február 2023
(vo veci možného porušenia § 215 ods. 4 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO) 
číslo autorizácie: AR/38-L

28
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0027/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o vysielanom programe televíznej programovej služby Považie za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/33

29
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0029/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o vysielanom programe televíznej programovej služby RTV Prievidza za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/97

30
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0031/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o vysielanom programe televíznej programovej služby MADAM TV za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: MADAM ART, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/98

31
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0033/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o vysielanom programe televíznej programovej služby TV Romana za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Slov Media Group s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/127

32
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0035/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o vysielanom programe televíznej programovej služby RTV KREA za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/138

33
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0037/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o vysielanom programe televíznej programovej služby Televízia „Chilli“ za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: NOTA FILM s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/142

34
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0039/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o vysielanom programe televíznej programovej služby tviQ za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Grand Cru Media s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/150

35
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0041/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o vysielanom programe televíznej programovej služby Západoslovenská televízia za obdobie od januára do septembra 2023
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: ZSTV Media s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/155

36
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0025/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 239 ods. 2 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22 – AT/26

37
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0043/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: FLOK, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/2

38
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0045/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Raj Production, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/42

39
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0047/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b), § 66 ods. 1, § 66 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: TV LUX s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/54

40
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0049/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Arena TV, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/111 – AT/116

41
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0051/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b), § 66 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/144, AT/145

42
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0053/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b), § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: PHONOTEX s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/157

43
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0055/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: KABEL TELEKOM, s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/82, AT/83

44
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0057/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: ANTIK Telecom s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/69

45
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0059/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/135, AT/136, AT/137

46
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0061/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Life Tv s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/156

47
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0063/SKO/2024
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
Predmet: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 1., 2. a 3. štvrťrok 2023
(vo veci možného porušenia § 240 ods. 3 písm. a), § 240 ods. 3 písm. b), § 20 ods. 5 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: TURBO TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/152

48
Oznámenia o poskytovaní AVMS na základe § 174 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
49
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0110/SO/2024
(video na platforme Instagram)
(vo veci možného porušenia § 174, § 75 ods. 3 písm. g) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt/Služba: Meta/Instagram

50
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0111/SO/2024
(na vysielanie programu Voľby prezidenta 2024 zo dňa 20. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

51
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0112/SO/2024
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 22. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

52
Preverenie podnetu

Podnet č. 0113/SO/2024
(na vysielanie programu Aktuálne :24 zo dňa 18. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

53
Preverenie podnetu

Podnet č. 0114/SO/2024
(na vysielanie programu Aktuálne :24 zo dňa 18. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

54
Preverenie podnetu

Podnet č. 0115/SO/2024
(na vysielanie programu Téma :24 zo dňa 18. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

55
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0116/SO/2024
(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 21. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

56
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0117/SO/2024
(na vysielanie programu hokejový zápas HC Slovan – HC Košice zo dňa 23. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/15

57
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0119/SO/2024
(na vysielanie programu Záhady tela zo dňa 23. 3. 2024 a videa dostupného na https://www.facebook.com/share/v/63Mjug61UFhANrpX/)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ/poskytovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

58
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0120/SO/2024
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 27. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

59
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0121/SO/2024
(na vysielanie programu Duel šampiónov zo dňa 31. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

60
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0122/SO/2024
(na vysielanie programu Sissi – Osudové roky cisárovnej zo dňa 31. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 53 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

61
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0123/SO/2024
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 29. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/33

62
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0127/SO/2024
(na vysielanie upútavky Smrtiace ticho zo dňa 3. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

63
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0132/SO/2024
(na vysielanie programu Voľby prezidenta 2024 zo dňa 3. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

64
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0134/SO/2024
(na vysielanie programu Téma špeciál zo dňa 4. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

65
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0137/SO/2024
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 14. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

66
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0140/SO/2024
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 4. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

67
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0146/SO/2024
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 20. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

68
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0148/SO/2024
(na vysielanie programovej služby EXPRES)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/22

69
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0149/SO/2024
(na poskytovanie programu Extrémne prípady – epizóda Cigánsky tanec na https://play.joj.sk zaznamenaného dňa 3. 5. 2024)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AP/23

70
Štatistiky o poskytovaných audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (1. 1. – 31. 12. 2023) (pdf)

Správa č. 0049/P/2024
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 5, § 70 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Poskytovatelia AVMS s autorizáciou 
číslo autorizácie: AP/1 – AP/168

71
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. 0002/M/2024
(monitorované dni: 19. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. c), 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: RADIO, a.s. 
číslo autorizácie: AR/16

72
Preverenie podnetov (pdf)

Podnet č. 0162/SO/2024, č. 0166/SO/2024
(obmedzenie používateľského prístupu k službe Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt/Služba: Meta/Facebook

73
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. 0006/M/2024
(komentáre na službe)
Subjekt/Služba: Meta/Facebook

74
Kontrolný monitoring (pdf)

Správa č. 0008/M/2024
(komentáre na službe)
Subjekt/Služba: Google/YouTube

18. 6. 2024, začiatok o 9:30 hod.

 

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:
 

1.1. Žiadateľ: BB FM s. r. o., Banská Bystrica
SK č.: 0104/SKL/2024, 0110/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Brezno, 98,5 MHz Brezno
ÚP: 9:30 hod.

 

1.2. Žiadateľ: D.EXPRES, k. s., Bratislava (ROCK)
SK č.: 0102/SKL/2024, 0104/SKL/2024, 0106/SKL/2024, 0107/SKL/2024, 0108/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Banská Bystrica, 93,0 MHz Brezno, 92,0 MHz Žiar
nad Hronom, 88,1 MHz Žarnovica, 90,4 MHz Kotešová
ÚP: 9:50 hod.

 

1.3. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice (DETSKÉ RÁDIO)
SK č.: 0105/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen
ÚP: 10:10 hod.

 

1.4. Žiadateľ: Rádio Vlna, s.r.o., Bratislava
SK č.: 0108/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Kotešová
ÚP: 10:30 hod.

 

1.5. Žiadateľ: SUB FM s. r. o., Bratislava
SK č.: 0100/SKL/2024, 0101/SKL/2024, 0102/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 105,7 MHz Levice, 95,0 MHz Trnava, 88,6 MHz Banská Bystrica
ÚP: 10:50 hod.

 

1.6. Žiadateľ: Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany
SK č.: 0101/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 95,0 MHz Trnava
ÚP: 11:10 hod.

 

1.7. Žiadateľ: Zoznam Radio VIVA s.r.o., Bratislava
SK č.: 0106/SKL/2024
vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 MHz Žiar nad Hronom
ÚP: 11:30 hod.

 

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby