Orgány Rady pre mediálne služby

Orgánmi Rady pre mediálne služby sú

 • rada,
 • predseda rady,
 • riaditeľ.

Rada rozhoduje v pléne, ak rozhoduje

 • o odvolaní,
 • vo veciach licencií,
 • vo veciach udelenia súhlasu s prevodom alebo prechodom oprávnenia,
 • o námietkach voči rozhodnutiu o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu.

Rada rozhoduje v senáte

 • v správnom konaní v prvom stupni vo veciach dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa zákona o mediálnych službách a podľa zákona o publikáciách,
 • o podnetoch na preverenie porušenia zákona o mediálnych službách,
 • o podnetoch na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu,
 • o námietkach vo veciach zápisu do evidencie,
 • vo veciach určených štatútom Rady pre mediálne služby.

Na konanie v prvom stupni je príslušný útvar Kancelárie Rady pre mediálne služby určený organizačným poriadkom.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2