Prevádzkovatelia retransmisie

Na tomto mieste budú doplnené formuláre pre plnenie oznamovacích povinností regulovaných subjektov. Nižšie je uvedený ich prehľad. 

Prevádzkovatelia retransmisie sú povinní Rade pre mediálne služby oznámiť: 

začiatok poskytovania retransmisie 

  • do 15 dní od začatia jej poskytovania na základe registrácie retransmisie,

zmeny

  • každá zmena údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie,
  • do 15 dní odo dňa vzniku zmien,

aktuálne údaje 

  • o plánovanom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a o ponuke programových služieb,
  • súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roku.
     

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4