10.04.2024 | Zasadnutie RpMS č. 7/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Vyhlásenie výberového konania na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie (pdf)
3
Informácie o plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
4
Rôzne (pdf)

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

5
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Podnet č. 00059/2024
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: neuvedený

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0031/SKL/2024 (predchádzajúce č. REO-RPMS/2023/01360)
Podnet č. PGO-RPMS/2023/01098
(na vysielanie programovej služby Radio Garage zo dňa 26. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: 3K Media spol. s r.o.

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0032/SKL/2024 (predchádzajúce č. : REO-RPMS/2023/01361)
Podnet č. PGO-RPMS/2023/01099
(na vysielanie programovej služby Rádio Impuls zo dňa 3. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Cavallo Production s. r. o.

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0033/SKL/2024 (predchádzajúce č. REO-RPMS/2023/01363)
Podnet č. PGO-RPMS/2023/01101
(na vysielanie programovej služby Rádio Infovojna zo dňa 27. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: INFO VOJNA o. z.

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0030/SKL/2024 (predchádzajúce č. REO-RPMS/2023/01362)
Podnet č. PGO-RPMS/2023/01100
(na vysielanie programovej služby Rádia Pohoda a Rádio Pohoda 2 z dní 1. a 2. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 8 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio POHODA s.r.o.

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0086/SKL/2024
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: MEVIN MANAGEMENT, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/330

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0085/SKL/2024
Oznámenie zmien autorizácií poskytovania
ÚK: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 
číslo autorizácie: AP/80, AP/81, AP/82, AP/83, AP/84

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0008/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: KABSEN, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/104

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0039/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 
číslo registrácie: TKR/288

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0048/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/306

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0049/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/324

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0050/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/300

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0051/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo 
číslo registrácie: TKR/153

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0052/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: TV-SKV s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/243

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0055/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: BDTS s. r. o. 
číslo registrácie: TKR/337

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0056/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: 3o media, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/293

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0057/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/179

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0058/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/254

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0059/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/239

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0060/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/203

25
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0061/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/9

26
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0062/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/121

27
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0064/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: MARTICO s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/27

28
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0065/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/357

29
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0066/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a. s. 
číslo registrácie: TKR/348

30
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0067/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: RegioTV, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/314

31
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0068/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: SiNET CTV s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/325

32
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0069/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA, a. s. 
číslo registrácie: TKR/282

33
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0070/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: ARTOS, a. s. 
číslo registrácie: TKR/308

34
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0071/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: GeCom, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/302

35
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0072/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: SWAN, a.s. 
číslo registrácie: TKR/275

36
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0077/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r. o. 
číslo registrácie: TKR/378

37
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0078/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r. o. 
číslo registrácie: TKR/380

38
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0083/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s. 
číslo registrácie: TKR/255

39
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0069/SO/2024
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

40
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0070/SO/2024
(na vysielanie programu Braňo Závodský naživo zo dňa 15. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/22

41
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0071/SO/2024
(na vysielanie programovej služby TA3 zo dňa 16. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

42
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0072/SO/2024
(na vysielanie programu V politike zo dňa 21. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

43
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0074/SO/2024
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 22. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

44
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0075/SO/2024 (audiovizuálne dielo Jej telo) (vo veci možného porušenia zákona č. 40/2015 Z. z.) Distributér: BONTONFILM a.s.

45
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0078/SO/2024
(na vysielanie programu Téma :24 zo dňa 20. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

46
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0079/SO/2024
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 22. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

47
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0084/SO/2024
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby