08.03.2023 | Zasadnutie RpMS č. 5/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

2
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00039 zo dňa 21. 9. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. 56/M/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. e) a § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vyžiadaný záznam zo dňa/programová služba: 16. 5., 18. 5., 20. 5., 22. 5. 2022/Televízia SLOVAN
ÚK: Televízia SLOVAN, s.r.o. 
číslo licencie: TD/200

3
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00033 zo dňa 21. 9. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. 90/M/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorované vysielanie zo dňa/programová služba: 7. 6. 2022/Krupinská televízia (KTV)
ÚK: ATELIER TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/233

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00072 zo dňa 19. 10. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. 89/M/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorované vysielanie zo dňa/programová služba: 8. 6. 2022/Ľubovnianska televízia
ÚK: Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 
číslo licencie: TD/220

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00273 zo dňa 28. 12. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Litava, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/145

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00276 zo dňa 30. 12. 2022
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: BYTERM s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/141

7
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00154
(na vysielanie programu Víkend na maxximum zo dňa 10. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/105, RD/32

8
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. PGO-RPMS/2023/00169
(monitorovaný program: Deje sa okolo nás zo dňa 8. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25, § 61 ods. 1 písm. b), c), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o. 
číslo licencie: TD/132

9
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. PGO-RPMS/2023/00242
(monitorovaný program: Tak takto?! zo dňa 6. 2. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00157
(na vysielanie programu Tri oriešky pre Popolušku zo dňa 22. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00180
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00191
(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 18. 1. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/2

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

13
Návrh záverečného účtu RVR/RpMS za rok 2022
14
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

Spis č. REO-RPMS/2023/00337
Vysielateľ: Zoznam Radio VIVA s.r.o. 
číslo licencie: R/104

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00035 zo dňa 21. 9. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Podnet č. 173/SL/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: FM media s.r.o. 
číslo licencie: R/141

16
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00038 zo dňa 21. 9. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Podnet č. 174/SL/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 199 ods. 2 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. 
číslo licencie: R/123

17
Informácie o plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
18
Nominácia člena Rady – účasť na plenárnom zasadnutí EPRA, 31. 5. – 2. 6. 2023, Oslo
19
Ústna informácia k spôsobu spracovania pracovných materiálov Kancelárie týkajúcich sa udeľovania autorizácií na poskytovanie AVMS a zmien registrácie retransmisie
20
Rôzne

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

21
Zmeny registrácií retransmisie podľa § 231 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
22
Udelenia autorizácií poskytovania na základe § 230 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)
23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00155
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 10. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00156
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 18. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 25 písm. b), § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o. 
číslo licencie: R/115

25
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00184 zaevidovaný dňa 23. 1. 2023
(Príspevok na platforme Instagram)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

26
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00185 zaevidovaný dňa 23. 1. 2023
(Príspevok na platforme Instagram)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

27
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00186, č. PGO-RPMS/2023/00203 zaevidovaný dňa 23. 1. 2023,
(Video na platforme YouTube)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Google Ireland Limited

28
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00192 zaevidovaný dňa 23. 1. 2023
(Príspevok na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

29
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00212 zaevidovaný dňa 30. 1. 2023
(Nadpis a popis k článku na portáli Nový čas)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: FPD Media, a. s.

30
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00226 zaevidovaný dňa 2. 2. 2023
(Komentár pod videom na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Meta Platforms Ireland Limited

31
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00227 zaevidovaný dňa 2. 2. 2023
(Komentár pod videom na platforme YouTube)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt: Google Ireland Limited

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby