Mediálna gramotnosť

Novou kompetenciou Rady pre mediálne služby, ktorá vyplýva zo zákona o mediálnych službách v súvislosti s mediálnou gramotnosťou, je iniciovať, skúmať a analyzovať mediálne prostredie s ohľadom na mediálnu gramotnosť a tiež iniciovať a vykonávať aktivity na jej podporu.

Aktivity na podporu zlepšenia mediálnej gramotnosti či kompetencií obyvateľov Slovenska realizuje niekoľko inštitúcií na akademickej pôde (veda, výskum i vzdelávanie), na úrovni štátnych inštitúcií aj tretieho sektora. Ambíciou Rady je tieto aktivity združovať a prepájať, a to s nadväznosťou na výstupy z analytickej a výskumnej činnosti.

Na základe uvedeného si Rada pre mediálne služby dáva za cieľ:

  • mapovať dianie v oblasti mediálnej gramotnosti - legislatívne procesy, výskumné aktivity a činnosť organizácii,
  • spájať aktérov v oblasti mediálnej gramotnosti,
  • informovať o tom, čo sa v oblasti deje a čo vzniká,
  • reprezentovať Slovensko v expertných skupinách zameraných na mediálnu gramotnosť na európskej úrovni (Európska komisia, EPRA, ERGA).

Prehľad aktualít z tejto oblasti nájdete tu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30