09.05.2024 | Zasadnutie RpMS č. 9/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu 2024 (pdf)
3
Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb do Európskeho parlamentu 2024 (pdf)
4
Monitoring funkcionalít platforiem v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 2024 (pdf)
5
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
6
Plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2024 (pdf)
7
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

8
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom C.E.N s.r.o. (pdf)
9
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom D.EXPRES, k.s. (pdf)
10
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom FRONTINUS s.r.o. (pdf)
11
Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 11 ods. 5 a 8 zákona č. 181/2014 Z. z. predložený vysielateľom MAC TV s.r.o. (pdf)

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: 374/SKO/2019 zo dňa 5. 12. 2018
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (Sťažnosť č. 1144/SO/2018) (vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Z prvej ruky/25. 9. 2018/Rádio Slovensko 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

13
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0090/SO/2024
(na vysielanie programu Svet :24 zo dňa 10. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0091/SO/2024
(na vysielanie programu Šport+ zo dňa 9. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0094/SO/2024
(na vysielanie programu Na hrane zo dňa 15. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0096/SO/2024
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 17. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

17
Preverenie podnetu

Podnet č. 0097/SO/2024
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 18. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a), § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0099/SO/2024
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0100/SO/2024
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 19. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 61 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0103/SO/2024
(na vysielanie programu Bez servítky, 36. epizóda zo dňa 26. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0107/SO/2024
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 11. 3. 2024)
(vo veci možného porušenia § 62 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

22
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. 0126/SO/2024
(príspevok na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Subjekt/Služba: Meta/Facebook

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby