Čo je multimodálny prístup

Multimodálny prístup k programovej službe je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k programom vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom

 • titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím,
 • tlmočenia do slovenského posunkového jazyka a
 • hlasového komentovania pre nevidiacich.

Verejnoprávny vysielateľ je v období od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022 povinný zabezpečiť

 • najmenej 50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím,
 • najmenej 3 % všetkých vysielaných programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
 • najmenej 20 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich

a v období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024

 • najmenej 55 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím,
 • najmenej 5 % všetkých vysielaných programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
 • najmenej 25 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Tento podiel sa bude postupne ďalej zvyšovať až na konečný určený stav v roku 2027, kedy bude verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečiť, 

 • vysielanie všetkých programov sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a
 • najmenej 50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Oprávnený vysielateľ je v období od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022 povinný zabezpečiť 

 • najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
 • najmenej 3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

a v období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 

 • najmenej 13 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
 • 5 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Tento podiel sa bude každoročne ďalej zvyšovať na základe akčného plánu vysielateľa až na konečný určený stav v roku 2027, kedy bude oprávnený vysielateľ je povinný zabezpečiť 

 • najmenej 25 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a
 • najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Vysielací čas venovaný programom vysielaným v čase medzi 2.00 h a 5.00 h, ani vysielací čas venovaný športovým programom, hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť, sa do stanoveného podielu nezarátavajú.

Vysielateľ je povinný zabezpečiť multimodálny prístup ku všetkým vysielaným častiam programu, ktorý je seriálom alebo sériou v prípade, ak zabezpečil multimodálny prístup čo i len k jednej jeho časti.

Vysielateľ je povinný zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré sú tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo vysielané v slovenskom posunkovom jazyku, ako aj uplatňovať ho v programovej ponuke vlastného vysielania a v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie tretím osobám.

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný v roku 2027 vyhradiť

 • najmenej 25 % z celkového počtu programov ponúkaných vo všetkých katalógoch programov programom, ktoré sú sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,
 • najmenej 10 % z celkového počtu programov ponúkaných vo všetkých katalógoch programov programom, ktoré sú sprevádzané hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

a počnúc rokom 2023 predkladať Rade akčný plán zameraný na trvalé a postupné zabezpečenie multimodálneho prístupu k AVMS. 

Podrobnosti sú uvedené v § 55 a § 58 ZMS.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30