Rada Európy

Rada Európy vníma dôležitú úlohu nezávislých regulačných orgánov poverených zodpovednosťou za reguláciu audiovizuálneho sektora na národnej úrovni, ktorí prispievajú k podpore rozvoja priaznivého prostredia pre slobodu prejavu. Skutočná nezávislosť v práve a v praxi je predpokladom toho, aby tieto orgány mohli vykonávať svoje úlohy účinným, transparentným a zodpovedným spôsobom. Rada Európy uznáva, že na zabezpečenie existencie širokého spektra nezávislých a autonómnych médií v sektore audiovizuálnych médií je nevyhnutné zabezpečiť ich primeranú reguláciu. Regulačný rámec musí zaručovať slobodu prejavu a zároveň zabezpečiť rovnováhu medzi touto slobodou a inými legitímnymi právami a záujmami. Na tento účel zohrávajú dôležitú úlohu špeciálne vymenované národné regulačné orgány (NRO), ktoré sa tešia skutočnej nezávislosti, zaručenej zákonom a overenej v praxi. Súčasťou Rady Európy je aj Európske audiovizuálne observatórium (EAO). To bolo založené v Štrasburgu v roku 1992 ako odpoveď na výrazný nedostatok informácií a transparentnosti v tomto odvetví. Dodnes pokračuje v poskytovaní komparatívneho európskeho prehľadu audiovizuálneho priemyslu v 40 rôznych krajinách, ako aj podrobnej analýzy národných a dokonca aj regionálnych odvetví. Právny rámec - Rada Európy

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4