08.02.2023 | Zasadnutie RpMS č. 3/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Informácie o uskutočnených a plánovaných zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Rôzne

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

4
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. REO-RPMS/2023/00160

(vo veci možného poskytovania retransmisie bez registrácie)

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00148 zo dňa 21. 12. 2022

Žiadosť o zmenu licencie

ÚK: Arena TV, s.r.o.

číslo licencie: TD/154,TD/155

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/00094 zo dňa 2. 12. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/2

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2022/00091 zo dňa 24. 8. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Sťažnosť č. 98/SO/2022-MS)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Debata na telefón /12. 6. 2022/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o. 
číslo licencie: R/115

8
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00130
(na vysielanie programov To je vražda, napísala zo dňa 3. 12. 2022; Walker, Texas Ranger zo dňa 11. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/109

9
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00134
(na vysielanie zo dňa 21. 11. 2022 a vysielanie programu Hosť Nory Gubkovej zo dňa 12. 10. 2022)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: RD/1

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00135
(na vysielanie programu 27 šiat zo dňa 26. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo licencie: TD/17

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00131
(na vysielanie programovej služby Rádio Vlna zo dňa 14. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rádio Vlna, s.r.o. 
číslo licencie: R/117

12
Preverenie podnetu

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00078 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00262)
(na vysielanie a poskytovanie programov Zasadnutie mestského zastupiteľstva zo dňa 28. 9. 2022; Zasadnutie mestského zastupiteľstva z dní 29. 9., 30. 9., 1. 10., 2. 10., 3. 10., 7. 10., 8. 10., 9. 10. a 10. 10. 2022)
Služba: https://www.youtube.com/watch?v=qtolCsQ33dY
https://www.youtube.com/watch?v=v06d-TsDjGA)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ/Poskytovateľ: Kabeltelsat s.r.o. 
číslo licencie: TD/254

13
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00082 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00281)
(na vysielanie programu Ranná show Sketch Bros zo dňa 18. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo licencie: R/105, RD/32

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00084 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00286)
(na vysielanie programu Televízne noviny/Všedný deň ostreľovača zo dňa 21. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. a), c), § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. 
číslo licencie: TD/17

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00085 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00287)
(na vysielanie programu Slávnostný snem Smeru-SD zo dňa 17. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b), § 99 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo licencie: TD/3

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00132, PGO-RPMS/2023/00133
(na vysielanie reklamy Dedoles Black Friday z dní 18. a 19. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo licencie: TD/15, TD/16, TD/109

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00087 (predch. č. PGO RPMS/2022/00293)
(na vysielanie programu V politike zo dňa 27. 11. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo licencie: TD/14

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/00097 (predch. č. PGO-RPMS/2022/00312)
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum a Arginmax zo dňa 11. 12. 2022)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. a), § 80 písm. b), § 62 ods. 1 písm. a), § 62 ods. 12 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s. r. o. 
číslo licencie: TD/17

19
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00147 zo dňa 13. 1. 2023
(Príspevok na platforme Facebook)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Služba: Rodinka.sk
Subjekt: Koncept, s.r.o.

20
Preverenie podnetu na nelegálny obsah (pdf)

Podnet č. AO-RPMS/2023/00142 zo dňa 13. 1. 2023
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Služba: neuvedená
Subjekt: neuvedený

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby