Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Rada pre mediálne služby
Palisády 36
811 06  Bratislava

IČO: 30844151
DIČ: 2020815522

Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0008 8956

Kontakt: Ing. Peter Báchor, tel. +421 2 20906530, e-mail: office@rpms.sk

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2