24.04.2024 | Zasadnutie RpMS č. 8/2024

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Vytvorenie neformálnej siete odborníkov venujúcej sa bezpečnosti online prostredia na základe kompetencií vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách a v kontexte príprav na výkon dohľadu v rámci nariadenia o digitálnych službách (pdf)
4
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 3. 2024 (pdf)
5
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0008/SKL/2024 (predch. č.: REO-RPMS/2023/01358)
(Vyžiadané záznamy zo dňa/programová služba: 7. 9. 2023 a 22. 9. 2023 v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod./Západoslovenská televízia)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. e) zákona č. 264/2022 Z. z.)
ÚK: ZSTV Media s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/155

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0021/SKO/2024 (predch. č. REO-RPMS/2023/01359) zo dňa 25. 10. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z. (Monitoring č. AO-RPMS/2023/00589) (vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.) Predmet monitoringu/Subjekt: príspevok používateľa „Martin“ dostupný na https://twitter.com/frano_sk/status/1538789396551434240/, „X“ (predtým Twitter) 

ÚK: TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0047/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu vysielania
ÚK: Rádio POHODA s.r.o. 
číslo autorizácie:

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0055/AMS/2024
Žiadosť o zmenu autorizácie vysielania
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/97

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0053/SKL/2024
Zmena registrácie retransmisie
ÚK: SWAN MS, s.r.o. 
číslo registrácie: TKR/91

11
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0021/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Mediatex s.r.o. 
číslo autorizácie:

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0023/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: BONMEDIA s.r.o. 
číslo autorizácie:

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: 0025/AMS/2024
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 
číslo autorizácie:

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

14
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0080/SO/2024
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

15
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0081/SO/2024
(na vysielanie programu Téma zo dňa 26. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

16
Preverenie podnetu

Podnet č. 0082/SO/2024
(na vysielanie programu Správy zo dňa 24. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 22, § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

17
Preverenie podnetu

Podnet č. 0083/SO/2024
(na vysielanie programu Správy zo dňa 25. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 22, § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

18
Preverenie podnetu

Podnet č. 0095/SO/2024
(na vysielanie programu Správy zo dňa 15. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 22, § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0085/SO/2024
(na vysielanie programovej služby SUB FM z dní 21. a 25. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 84 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: SUB FM s. r. o. 
číslo autorizácie: AR/18

20
Preverenie podnetu

Podnet č. 0086/SO/2024
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 30. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0087/SO/2024
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 31. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0088/SO/2024
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 2. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0089/SO/2024
(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 31. 1. 2024)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/23

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 0092/SO/2024
(na vysielanie programu Nové bývanie zo dňa 11. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. e), § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10

25
Preverenie podnetu

Podnet č. 0093/SO/2024
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 11. 2. 2024)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o. 
číslo autorizácie: AR/35

 

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby