08.11.2023 | Zasadnutie RpMS č. 20/2023

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby

 

ZASADNUTIE PLÉNA RADY

2
Informácie o plánovaných a uskutočnených zahraničných služobných cestách (pdf)
3
Rôzne

 

ZASADNUTIE SENÁTU 1

4
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01299
Oznámenie o zmene autorizácie vysielania
ÚK: Arena TV, s. r. o. 
číslo autorizácie: AT/111, AT/112, AT/113, AT/114, AT/115 a AT/116

5
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01229
Žiadosť o zmenu autorizácie vysielania
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22, AT/23, AT/24, AT/25 a AT/26

6
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01237
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: CEBES, s.r.o. 
číslo autorizácie:

7
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01165
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: MARK MEDIA s.r.o. 
číslo autorizácie:

8
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01181
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: ZEMPLIN MEDIA s.r.o. 
číslo autorizácie:

9
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01154
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Ao, s. r. o. 
číslo autorizácie:

10
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01159
Žiadosť o autorizáciu poskytovania
ÚK: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
číslo autorizácie:

11
Oznámenia o poskytovaní AVMS na základe § 174 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. (pdf)

 

ZASADNUTIE SENÁTU 2

12
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01054 zo dňa 24. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00467)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) a b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: ABeceda života/20. 1., 21. 1. 2023/ŠLÁGER ORIGINÁL, ŠLÁGER MUZIKA
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/136, AT/137

13
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01056 zo dňa 24. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00503, PGO-RPMS/2023/00504)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: reklamný oznam propagujúci spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s./2. 3., 5. 3. 2023/JOJ, JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10, AT/11

14
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/01057 zo dňa 24. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Podnet č. PGO-RPMS/2023/00503, PGO-RPMS/2023/00504)
(vo veci možného porušenia § 82 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: reklamný oznam propagujúci spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s./2. 3., 5. 3. 2023/TV MARKÍZA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17, AT/19

15
Správne konanie (pdf)

SK č.: REO-RPMS/2023/001058 zo dňa 24. 5. 2023
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 264/2022 Z. z.
(Monitoring č. AO-RPMS/2023/00700)
(vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu podľa § 152 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Predmet monitoringu/Subjekt: komentár používateľa Milan Kaľavský/Facebook
ÚK: Meta Platforms Ireland Limited

16
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01133
(na vysielanie programu Komentáre dňa zo dňa 19. 7. 2023)
(vo veci možného porušenia § 99, § 20 ods. 4 písm. c), 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/24

17
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01151
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

18
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01155
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

19
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01156
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

20
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01157
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 19. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

21
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01172
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 96 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

22
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01173
(na vysielanie programu Rodinné prípady, epizóda Sloboda zo dňa 25. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

23
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01174
(na vysielanie programu Záhady tela zo dňa 26. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AT/22

24
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01175
(na vysielanie programu V politike zo dňa 27. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01184
(na vysielanie programu Najbohatšie leto zo dňa 31. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
číslo autorizácie: AR/22

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01185
(na vysielanie programu Na hrane zo dňa 31. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/10, AT/16

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01186
(na vysielanie programu Televízne noviny; sponzorského odkazu DoubleStar zo dňa 3. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 72 ods. 2, § 78 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
číslo autorizácie: AT/17

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01190
(na vysielanie programu Postojačky zo dňa 3. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 písm. c), § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
číslo autorizácie: AR/1

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01208
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 15. 8. 2023)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/87

30
Preverenie podnetu, kontrolný monitoring (pdf)

Podnet č. PGO-RPMS/2023/01225
(na vysielanie programovej služby Západoslovenská televízia zo dňa 7. 9. 2023)
Monitoring č. PGO-RPMS/2023/01238
(monitorované dni: 22. 9. 2023)
(vo veci možného porušenia zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: ZSTV Media s.r.o. 
číslo autorizácie: AT/155

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre mediálne služby