21.09.2022 | Zasadnutie RpMS č. 4/2022

Program
1
Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

 

ZASADNUTIE RADY V PLÉNE

2
Výberové konanie

SK č.: 196/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: Marek Petráš – Rádio Košice
       Dr. FM, s .r. o.

3
Výberové konanie

SK č.: 197/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec
ÚK: D.EXPRES, k.s. – Europa 2

4
Výberové konanie

SK č.: 198/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 89,8 MHz Trenčín
ÚK: SUB FM s. r. o.
       EJ, s.r.o.

5
Výberové konanie

SK č.: 199/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 92,7 MHz Žarnovica
ÚK: Dr. FM, s. r. o.

6
Výberové konanie

SK č.: 200/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Brezno
ÚK : Dr. FM, s. r. o.

7
Výberové konanie

SK č.: 201/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 94,7 MHz Topoľčany
ÚK: SUB FM s. r. o.

8
Výberové konanie

SK č.: 202/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Bratislava - Devínska
ÚK: D.EXPRES, k.s. – ROCK
       SUB FM s. r. o.
       Marek Petráš – Rádio Košice
       Dr. FM, s. r. o.

9
Výberové konanie

SK č.: 203/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Banská Bystrica
ÚK: D.EXPRES, k.s. – Melody

10
Výberové konanie

SK č.: 204/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen
ÚK: Dr. FM, s. r. o.

11
Výberové konanie

SK č.: 205/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Martin
ÚK: Marek Petráš – DETSKÉ RÁDIO

12
Výberové konanie

SK č.: 206/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Žilina
ÚK: Marek Petráš – DETSKÉ RÁDIO

13
Výberové konanie

SK č.: 207/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 98,8 MHz Ružomberok
ÚK: D.EXPRES, k.s. – Europa 2
       Marek Petráš – DETSKÉ RÁDIO

14
Výberové konanie

SK č.: 208/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 99,4 MHz Banská Bystrica
ÚK: SUB FM s. r. o.
       Zoznam Radio VIVA s.r.o.

15
Výberové konanie

SK č.: 209/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 100,7 MHz Zvolen
ÚK: Marek Petráš – DETSKÉ RÁDIO
       Dr. FM, s. r. o.
       Zoznam Radio VIVA s.r.o.

16
Výberové konanie

SK č.: 210/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 101,9 MHz Žilina
ÚK: Zoznam Radio VIVA s.r.o.

17
Výberové konanie

SK č.: 211/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Rimavská Sobota
ÚK : MIRJAM s.r.o.

18
Výberové konanie

SK č.: 212/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 104,1 MHz Prešov
ÚK: Dr. FM, s. r. o.

19
Výberové konanie

SK č.: 213/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Domaša
ÚK: Dr. FM, s. r. o.

20
Výberové konanie

SK č.: 214/SKL/2022-MS
vo veci pridelenia frekvencie: 104,5 MHz Košice
ÚK : POWER DEVELOPMENT s. r. o.
        Marek Petráš – DETSKÉ RÁDIO
        Dr. FM, s. r. o.

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: 603/SKL/2022 zo dňa 23. 3. 2022
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
ÚK: FM media s.r.o.                                                                                   číslo licencie: R/141

22
Správne konanie (pdf)

SK č.: 609/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 289/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy BTV-Spúšťa sa očkovanie detí aj
v našom meste, Stanovisko Bardejovskej televízie/11. 1. 2022, 21. 1. 2022 /Bardejovská televízia BTV
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.                                                          číslo licencie: TD/100

23
Správne konanie (pdf)

SK č.: 605/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 231/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
s odkazom na § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z.
Monitorovaný program/deň/programová služba: zostrih zápasu Inter Miláno – Spezia s komentárom
v anglickom jazyku, zápas Inter Miláno – Spezia s komentárom v anglickom jazyku v čase od cca
22:37:46 hod. do cca 22:41:59 hod./5. 1. 2022/JOJ Šport
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                         číslo licencie: TD/245

24
Správne konanie (pdf)

SK č.: 606/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 235/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorovaný komunikát/reklamný šot/deň/programová služba: Virostop /8. 1. 2022/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                            číslo licencie: TD/17

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

25
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 143/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Špeciál :24 – V. Mečiar a V. Klaus po 30. rokoch zo dňa 30. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                                                      číslo licencie: TD/3

26
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 144/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Tri prasiatka zo dňa 29. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                                                          číslo licencie: R/105, RD/32

27
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 145/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Historická panoráma – Alexander Mach zo dňa 26. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                                                číslo licencie: TD/259

28
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 146/SO/2022-MS
(na vysielanie programu No, počkaj! 3. časť zo dňa 10. 07. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z. z)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: TD/144

29
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 147/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 6. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: TD/17

30
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 177/SO/2022-MS
(na vysielanie reklamného šotu Floraliv zo dňa 15. 7. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1, § 74 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                              číslo licencie: TD/15

31
Preverenie podnetu

Podnet č. 184/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 21. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                                           číslo licencie: TD/14

32
Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb obsahujúca vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2022 (pdf)

Vysielatelia: RTVS – vysielateľ na základe zákona
Vysielatelia s licenciou

33
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2022 (pdf)

Vysielatelia a programové služby:
Rozhlas a televízia Slovenska (Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS ŠPORT, RTVS 24)
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, Markíza Krimi)
MAC TV s.r.o. (JOJ, JOJ PLUS, WAU, Jojko, ŤUKI, JOJ ŠPORT)
C.E.N. s.r.o. (TA3)

34
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. 56/M/2022-MS
(monitorované dni: 16., 18., 20., 22. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. e), § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: Televízia SLOVAN, s.r.o.                                                              číslo licencie: TD/200

35
Kontrolný monitoring (pdf)

Monitoring č. 90/M/2022-MS
(monitorované dni: 7. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: ATELIER TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: TD/233

36
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 173/SL/2022-MS zo dňa 18. 7. 2022
Nevyužívanie frekvencií 89,6 MHz Prievidza, 90,8 MHz Žilina, 89,8 MHz Prešov
Vysielateľ: FM Media s.r.o.                                                                                   číslo licencie: R/141

37
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 174/SL/2022-MS zo dňa 18. 7. 2022
Nevyužívanie frekvencie 88,6 MHz Žilina
Vysielateľ: Rádio Rebeca, s.r.o.                                                                   číslo licencie: R/123

38
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 175/SL/2022-MS zo dňa 18. 7. 2022
Nevyužívanie frekvencie 96,2 MHz Martin
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                                                                   číslo licencie: R/115

39
Rôzne